Wydawnictwo ZPSB

Wydawnictwo Profesjonalne Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu działające od 1995 roku opublikowało ponad 120 prac o łącznym nakładzie 115 tys. egzemplarzy. Działalność wydawnictwa opiera się na publikacjach prac naukowych i badawczych, podręczników akademickich, skryptów dla studentów oraz poradników praktycznych dla kadr kierowniczych.

Publikacje Wydawnictwa były wielokrotnie doceniane, między innymi Nagrodą Karola Adamieckiego TNOiK, Nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Nagrodą Polskiego Towarzystwa Informatycznego.