Firma i Rynek

ISSN 2657-3245

Wydawnictwo Profesjonalne Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu to edytor podręczników akademickich, skryptów dla studentów, prac naukowych i badawczych oraz poradników praktycznych dla kadr kierowniczych. Od początku istnienia, czyli od 1995 roku, wydało ponad już 120 prac o łącznym nakładzie 115 tys. egzemplarzy. Publikacje naszego Wydawnictwa były wielokrotnie nagradzane przez zewnętrzne kapituły, między innymi Nagrodą Karola Adamieckiego TNOiK, Nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Nagrodą Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W ostatnich latach Wydawnictwo ZPSB rozpoczęło edycję materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków ekonomicznych i informatycznych w ramach serii „Student’s Guide”. Skrypty te wydawane są w postaci tradycyjnej i w formie e-booków.

Od 1996 roku stałym elementem programowym Wydawnictwa jest wydawane dwa razy w roku czasopismo naukowe „Firma i Rynek”. Jest ono platformą prezentacji prac naukowych z obszaru ekonomii i zarządzania, można w nim znaleźć publikacje zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. Twórcy zapraszają do współpracy autorów, którzy chcą podzielić się swoim spojrzeniem na gospodarkę i rynek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale o czasopiśmie.

Skontaktuj się z nami:
e-mail: fir@zpsb.pl