Informacje dla autorów

W Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK publikowane są artykuły naukowe. FIRMA i RYNEK  jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK koncentrują się na zagadnieniach związanych z ekonomią i zarządzaniem, stanowiąc platformę prezentacji prac naukowych z obszaru ekonomii i zarządzania. Twórcy tego tytułu są otwarci na gospodarkę i przedsiębiorstwo.

Odbiorcami czasopisma są pracownicy uczelni wyższych, centrów naukowych, organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji wspierających naukę i badania, studenci a także wszyscy zainteresowani poruszaną tematyką.

Autorami są pracownicy naukowi, jak również praktycy związani z danym obszarem wiedzy.

Wszystkie artykuły są publikowane w wolnym dostępie (open access) w języku polskim i dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma. Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane w systemie double-blind.

Czasopismo ukazuje się od 1996 roku dwa razy do roku, jest indeksowane w bazach BazEkonCEJSH – The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities,  ARIANTA oraz archiwizowane w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Wersja online: ISSN 2657-3245

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie i przetwarzanie artykułu.

Zachęcamy Państwa do współpracy z naszym czasopismem i zgłaszania propozycji artykułów.

  • Edycja wiosenna – zgłoszenie tekstów do 28 lutego
  • Edycja jesienna – zgłoszenia tekstów do 30 września

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe wskazówki dla autorów do pobrania