Bazy referencyjne

Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK indeksowane są w bazach: BazEkon,The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH), ARIANTA, PBN (Polska Bibliografia Naukowa).