Zarz_Rektora_13_2020_ORGANIZACJA-ZAJEC-2020-SEM-ZIMA_akt