Metodyka zdalnego nauczania dla trenerów i nauczycieli (online)

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Kształcenie zdalne to dziedzina, która w ostatnim czasie cieszy się szczególnym zainteresowaniem dydaktyków. Okazuje się bowiem, że wirtualna przestrzeń świetnie sprawdza się w roli sali wykładowej, a zaangażowanie odbiorców jest nie mniejsze niż w przypadku tradycyjnego modelu nauczania. O powodzeniu edukacji online decyduje jednak dobór odpowiedniej formy i metody przekazu treści, dlatego proponujemy Ci studia podyplomowe z obszaru skutecznej metodyki zdalnego nauczania dla trenerów i nauczycieli. Dzięki nim poznasz tajniki kształcenia za pomocą narzędzi internetowych i zrozumiesz potrzeby swoich słuchaczy.

Komfortowy tryb studiów

Jednym z wyróżników Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu jest elastyczność – zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom studentów, którzy niejednokrotnie łączą naukę z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Właśnie dlatego trwające rok studia podyplomowe na kierunku metodyka zdalnego nauczania dla trenerów i nauczycieli przebiegają w formie zjazdów on-line (2 razy w miesiącu, w piątki oraz soboty) prowadzonych za pomocą platformy MS Teams i zewnętrznych narzędzi (m.in. ZOOM, Google Meet).

Poznasz różne modele zdalnego nauczania

Kształcenie on-line wymaga pomysłowości i doświadczenia. Ze względu na to, że oczekiwania odbiorców są dziś dużo większe, edukacja zdalna nie może opierać się tylko na przesyłaniu słuchaczom prezentacji i wymianie e-maili. W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu przedstawimy Ci modele nauczania, w których główną rolę odgrywać będzie możliwość interakcji pomiędzy słuchaczami a nauczycielem, a wśród nich nie zabraknie: e-learningu, blended-learningu, m-learningu i computer-based learningu.

Co zyskasz, wybierając kierunek metodyka zdalnego nauczania dla trenerów i nauczycieli?

 • Możliwość dokładnego poznania metodyki nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki zdalnego nauczania.
 • Szansę na zdobycie umiejętności w obszarze prowadzenia sesji trenerskich z wykorzystaniem narzędzi zdalnych.
 • Gruntowne przygotowanie i superwizję sesji trenerskich.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365, zawierającego skrzynkę pocztową o pojemności 100 GB, a także najnowsze wersje programów Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Form itp. (oprogramowanie można zainstalować na 5 komputerach PC lub Mac oraz 5 tabletach lub smartfonach). Co więcej, dzięki aplikacjom Office Online i Microsoft SharePoint oraz nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive możliwe jest wygodne i bezpieczne udostępnianie plików.

Dlaczego warto studiować w ZPSB?

 • Zajęcia na kierunku prowadzą praktycy-psychologowie, certyfikowani trenerzy, mogący pochwalić się wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz metodycy nauczania zdalnego.
 • Wykorzystujemy różnorodne narzędzia z obszaru wirtualnego środowiska.
 • Zjazdy online przybierają formę warsztatową, która ułatwia poznanie zarówno narzędzi, jak i metod pracy trenera.
 • Oferujemy indywidualne superwizje procesu szkoleniowego.
 • Zapewniamy możliwość stworzenia praktycznej oraz użytecznej pracy dyplomowej w formie samodzielnego przeprowadzania zdalnej sesji szkoleniowej.

„Podczas zajęć na studiach podyplomowych wykorzystuję różne metody i techniki kształcenia. Za każdym razem staram się jednak stworzyć plan zajęć, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – swoją przestrzeń do autorefleksji. Studenci sobie to cenią, tak samo jak fakt, że wielu wykładowców to praktycy. I to właśnie do nich przemawia.”

Maja Kornel, wykładowca ZPSB na studiach podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych, będziesz mógł pochwalić się nowymi kompetencjami w 3 obszarach:

WIEDZA:

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat psychologii pracy z osobą dorosłą.
 • Opanujesz procesy uczenia się w środowisku zdalnym.
 • Poznasz zakres pracy i narzędzia wykorzystywane przez trenerów.
 • Dowiesz się, w jaki sposób pracować z osobami charakteryzującymi się różnymi typami osobowości oraz jak wyglądają podstawy rozwoju kompetencji interpersonalnych.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Nauczysz się projektować i prowadzić zdalne sesje oraz projekty szkoleniowe przy wykorzystaniu różnych metod oraz narzędzi.
 • W sposób świadomy będziesz wykorzystywać mechanizmy psychologiczne podczas pracy z grupą szkoleniową.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Zrozumiesz potrzeby i możliwości stałego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych oraz społecznych.
 • Opanujesz proces samokształcenia się.
 • Będziesz umiał dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb.
 • Poznasz znaczenie komunikacji interpersonalnej.

Jakie przedmioty są realizowane na kierunku metodyka zdalnego nauczania dla trenerów i nauczycieli?

Lp. TEMATYKA Liczba godzin kontaktowych
  BLOK WPROWADZAJĄCY 38
0 Szkolenie z obsługi MS Teams 3
1 Trening efektywności indywidualnej. Kompetencje interpersonalne i osobowość trenera. 10
2 Co trener powinien wiedzieć o psychologii, aby trafnie rozumieć proces grupy, ze szczególnym uwzględnieniem grupy zdalnej? Podstawy psychologii w pracy trenera. Praca z osobą dorosłą i z osobą małoletnią. Proces grupowy w nauczaniu zdalnym. Wybrane elementy psychologii rozwoju i uczenia się. 15
3 Nauczanie na odległość – podstawowe pojęcia, historia kształcenia zdalnego i aktualne trendy; problemy nauczania na odległość, w tym niepowodzenia edukacyjne; prawidłowości i uwarunkowania procesu uczenia się i nauczania w kształceniu synchronicznym i asynchronicznym; możliwe zastosowania (edukacja na studiach, edukacja własna, profesjonalna działalność zawodowa, edukacja w oświacie). 10
  BLOK METODYCZNY 100
4 Jak przygotować zdalny program szkoleniowy – od potrzeb szkoleniowych przez projektowanie sesji szkoleniowej do badania efektywności? Od oferty szkoleniowej do badania efektywności szkolenia. Projektowanie sesji zdalnej.

25

 

5 Jakie narzędzia i metody stosuje się w szkoleniu zdalnym? W jaki sposób przygotować materiały szkoleniowe? W jaki sposób weryfikować postępy w zdalnym nauczaniu i uczeniu się? Metody szkoleniowe w zdalnym procesie uczenia się. Przygotowanie treści dydaktycznych. Weryfikacja efektów uczenia się i sposoby oceny w nauczaniu zdalnym. Wykorzystanie aplikacji mobilnych i internetowych wspomagających realizację zajęć. 25
6 Jak dobrać platformę zdalną do zajęć zdalnych? Przegląd i realizacja zajęć na najpopularniejszych platformach i komunikatorach (m.in. Moodle, Teams, Zoom, Google Meet, itp.).

15

 

7 W jaki sposób budować kontakt i relacje z uczestnikami zdalnego szkolenia? Komunikacja w pracy trenera i umiejętności niemanipulacyjnego wywierania wpływu.  Motywowanie i angażowanie uczących się. Praca z oporem i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą zdalną. Radzenie sobie z zastrzeżeniami. Konstruowanie całościowej informacji zwrotnej. 15
8 Jak technicznie przygotować sesję zdalną? Kamera, światło, mikrofon – jak podejść do technicznych elementów spotkania zdalnego. 10
9 Jak wykorzystywać prezentację w szkoleniu zdalnym? Jak radzić sobie z tremą? Strategie prezentowania. Wizerunek trenera w świecie wirtualnym. 10
BLOK INFORMACJI ZWROTNEJ 20
10 Superwizja – sesja informacji zwrotnych. Praca z sesjami zdalnymi. 10
11 Coaching indywidualny i konsultacje – przygotowanie zdalnej sesji szkoleniowej. 10
12 Egzamin dyplomowy – samodzielne przeprowadzenie modułu szkoleniowego + test wiedzy.
Łącznie 158

 

Rezerwuję miejsce