Design Management

Tworzenie nowych produktów i usług oraz twórcze rozwiązywanie problemów to największe wyzwanie stawiane przed polskimi firmami i organizacjami bez względu na ich wielkość. Do Polski spływa coraz więcej funduszy europejskich na wsparcie innowacji i wzornictwa. Coraz cenniejsza staje się wiedza z zakresu zintegrowanego podejścia do projektowania całej organizacji, nie tylko wytwarzanych produktów czy kreowanych usług, ale również strategii firmy czy marki.

Do 10 lipca zapłać 950 zł mniej za studia podyplomowe

Zapisz się na studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i zapłać 950 zł mniej za naukę. Zapisując się do 10 lipca zapłacisz:
 • 500 zł mniej za czesne na pierwszym roku
 • 0 zł wpisowego - zamiast 450 zł!

Zapisz się online już dziś!

Rezerwuję miejsce 

Celem studiów na kierunku Design Management (Projektowanie produktów i usług) jest dostarczenie kadrze zarządczej, właścicielskiej i pracowniczej praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i wprowadzenie na rynek lokalny, regionalny i globalny nowych produktów i usług.

Partnerzy merytoryczni kierunku

Akademia Sztuki partnersdp_logo

 

 

Partnerem kierunku jest Akademia Sztuki – Centrum Przemysłów Kreatywnych oraz Service Design Polska. Taka kooperacja daje uczestnikom możliwość poznania dwóch niezbędnych obszarów w projektowaniu nowych produktów – obszaru wzornictwa przemysłowego i obszaru zarządzania nowym produktem i jego komercjalizacji.

Studia podyplomowe dedykowane ludziom biznesu – osobom zajmujących się projektowaniem oraz zarządzaniem marką, produktem, dyrektorom, menedżerom a także właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Korzyści dla słuchaczy:

 • umiejętność rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem metodologii design thinking,
 • umiejętność tworzenia strategii biznesowych,
 • kompleksowy program studiów,
 • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem pracowni multimedialnych,
 • praca w interdyscyplinarnych zespołach,
 • program uwzględniający powiązania pomiędzy różnymi obszarami funkcjonowania firmy,
 • analizy case study firm, które osiągnęły rynkowy sukces,
 • praca na rzeczywistym projekcie.

Dalczego warto wybrać studia podyplomowe Design Management w ZPSB:

 • zajęcia prowadzą praktycy – projektanci, konsultanci biznesowi, graficy,
 • partnerzy merytoryczny kierunku
 • warsztaty z wzornictwa i prototypowania nowych produktów i usług realizowane w laboratoriach Centrum Przemysłów Kreatywnych,
 • warsztatowa forma zajęć ułatwiająca poznanie metod i narzędzi pracy przy projektowaniu produktów u usług,
 • praktyczna i użyteczna praca dyplomowa – zaprojektowanie produktu/usługi dla prawdziwych organizacji,
 • zajęcia tylko w piątki i soboty.

Zajęcia na kierunku Design management prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu objętego tematyką studiów.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
TEMATY Liczba godzin
BLOK KOMPETENCJI OSOBISTYCH  30
Warsztat kreatywności 10
Trening menadżerski 10
Prezentacja menadżerska – warsztat 10
BLOK KOMPETENCJI PROJEKTOWYCH 90
Design thinking – warsztat 10
Trend watching 5
Design reasearch 10
Wzornictwo 15
Prototypowanie – warsztat 10
Identyfikacja wizualna – warsztat 10
Projektowanie produktów 15
Projektowanie usług i doświadczeń 15
BLOK KOMPETENCJI BIZNESOWYCH  35
Modelowanie biznesowe – warsztat 15
Strategia komunikacji – warsztat 10
Zarządzanie projektem – warsztat 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometrem Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Prawo własności intelektualnej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
Warsztat dyplomowy 5
Liczba godzin łącznie 200

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE Rezerwuję miejsce

Absolwenci studiów podyplomowych Design Management zdobędą kompetencje w 3 obszarach:

Wiedza

 • zna techniki pracy kreatywnej,
 • ma wiedzę z zakresu rozwoju osobistego menadżera,
 • zna techniki pracy nad nowym produktem w oparciu o metodę design thinkin,
 • ma wiedzę o nowych trendach w skali globalnej,
 • wie jakie są narzędzia i techniki prowadzenia badań rynkowych,
 • posiada podstawową znajomość zasad projektowania i ergonomii,
 • zna zasady i techniki projektowania nowych produktów i usług,
 • wie jak opracować modele biznesowe nowych produktów.

Umiejętności

 • posiada umiejętność zastosowania różnych technik zarządzania,
 • potrafi przygotować prezentację biznesową,
 • umie opracować nowe produkty i usługi pod kątem potrzeb odbiorców,
 • umie określać sposoby komercjalizacji nowych produktów i usług,
 • potrafi przygotować i zrealizować plan komunikacji nowych produktów z wykorzystaniem nowoczesnych mediów.

Kompetencje społeczne

 • rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Ma umiejętność samokształcenia się,
 • potrafi dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb,
 • rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej,
 • zna zasady autoprezentacji i kreowania pozytywnego wizerunku.

Wybrani wykładowcy

dr Marcin Chłodnicki – członek Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożyciel SDN Polska (Service Design Network Polish Chapter), członek-założyciel Service Design Polska, jeden z pionierów nurtu projektowania usług w Europie. Stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Współpracuje z projektantami na całym świecie, przy tworzeniu banków, ubezpieczeń, sieci handlowych, salonów dla telekomów oraz kancelarii prawnych i podatkowych, poradni lekarskich. Pracował m.in. dla BMW, BP, Dominet Bank, Bank Zachodni WBK, Invest-Bank, CODN, Coca-Cola, ERGO Hestia, Hefra SA, Infoscope, Sasol, Krajowa Rada Radców Prawnych, KKS Lech Poznań SA, Bank Pocztowy SA, Ruch SA, Invest Bank SA.

Wojtek Ławniczak – praktyk z siedemnastoletnim doświadczeniem we współpracy z sektorem prywatnym i publicznym. Doradza w rozwoju, realizując projekty z obszaru strategii, innowacji i design thinking. Prowadzi projekty w firmach, organizacjach i instytucjach, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z usługami ze szczególnym uwzględnieniem procesów wdrażania w polskich realiach. Trener i wykładowca, członek Service Design Network – globalnej organizacji zrzeszającej projektantów usług, współzałożyciel Service Design Polska – grupy konsultingowej działającej w obszarze innowacji w usługach. Współwłaściciel innowacyjnego startupu z obszaru functional food design.

Jego klientami byli m.in. BASF, BMW, Beyond, E.ON, ERGO Hestia, EWE, Hüppe, ista Polska, mBank, Nordzucker, PwC, Sitech, Flextronics, Hortimex, Mikomax, YES Biżuteria, Gaz System, KGHM Polska Miedź, Vestas, Wheelabrator, Europejski Bank Inwestycyjny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urzędy Marszałkowskie województw: Lubelskiego, Łódzkiego, Wielkopolskiego, Urzędy miast: Gdańska, Poznania, Katowic, Krakowa, Wrocławia oraz Euro Poznań 2012.

dr Magda Małachowska – dyrektor Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Trener i wykładowca, członek Service Design Network globalnej organizacji zrzeszającej projektantów usług, współzałożycielka Service Design Polska – grupy konsultingowej działającej w obszarze innowacji w usługach. Inicjatorka projektu Global Service Jam w Polsce. Pracowała m.in. dla Asseco, Nickel Technology Park, MTP Targi Poznańskie, Jasmin Research, Urząd Miasta Szczecin, Stowarzyszenie Designu Warmii i Mazur, Akademia Sztuki, Szczeciński Inkubator Kultury, Stowarzyszenie Kino Kosmos, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Technopark Pomerania.

 

Rezerwuję miejsce

Sprawdź kierunki studiów z obszaru sprzedaży, marketingu i relacji w biznesie, które także mogą Cię zainteresować: