Grafika komputerowa i komunikacja wizualna

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Chcesz skutecznie wykorzystywać komunikację wizualną, by zdobywać klientów? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i poznaj tajniki kreatywnego projektowania graficznego.

Podczas studiów pokażemy Ci, jak pracować na najbardziej znanych programach graficznych, obrabiać zdjęcia cyfrowe i tworzyć animacje komputerowe. Dowiesz się, jak projektować serwisy internetowe, tworzyć materiały reklamowe i publikacje. Zadbamy również o Twoje kompetencje sprzedażowe i zarządcze – poznasz techniki sprzedaży i marketingu nowych mediów. A wszystko to podczas zajęć prowadzonych za pomocą interaktywnych metod, głównie w formie warsztatów w laboratoriach komputerowych.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Grafika komputerowa i komunikacja wizualna są osoby posiadające wyższe wykształcenie, zajmujące stanowiska kierownicze, specjalistyczne i pomocnicze na wszystkich szczeblach zarządzania, wykorzystujące w swojej pracy komunikację wizualną oraz narzędzia do obróbki cyfrowej elementów graficznych. Studium skierowane jest zarówno do osób, które są odpowiedzialne za przygotowywanie prezentacji multimedialnych, opiekę nad zawartością stron internetowych, tworzenie komunikatów o działalności firmy lub treści szkoleniowych, budowanie wizerunku w sieci, kontakty z domami mediowymi. Zapraszamy także osoby, które są grafikami komputerowymi, ale potrzebują pogłębienia wiedzy z zakresu marketingu i technik sprzedaży swoich produktów. To też sposób na doskonalenie umiejętności przez pasjonatów grafiki, którzy chcą wzmocnić swój warsztat narzędziowy.

Studia skierowane są głównie do osób, które nie posiadają wykształcenia informatycznego w zakresie grafiki komputerowej.

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

Dlaczego warto

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie teorii przygotowania przekazu multimedialnego (typografia, kompozycja czy psychologia reklamy) ale również praktycznej znajomości narzędzi graficznych
 • Nabycie umiejętności tworzenia projektów graficznych na potrzeby firmy, przygotowanie projektów pod kątem poligrafii oraz dobór odpowiedniej kompozycji reklamowej
 • Kontakt ze specjalistami z praktyki gospodarczej
 • Możliwość przygotowania własnego projektu graficznego pod okiem praktyków

Atuty studiów Grafika komputerowa i komunikacja wizualna w ZPSB:

 • Zajęcia prowadzą praktycy – graficy, właściciele agencji reklamowych
 • Praca na programach graficznych (zarówno komercyjnych – Adobe Photoshop, Adobe AfterEffect, CorelDraw, jak i open sourcowych)
 • Znaczna ilość godzin przeznaczona na warsztaty komputerowe i pracę na narzędziach do projektowania grafiki i komunikacji wizualnej
 • Program studiów dostosowany do potrzeb małych i średnich organizacji, które we własnym zakresie muszą wykorzystywać grafikę komputerową i narzędzia komunikacji wizualnej
 • Praktyczna i użyteczna praca dyplomowa – przygotowanie własnego projektu graficznego
 • Dogodny sposób organizacji zajęć – zajęcia tylko w piątki i soboty
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Zajęcia integracyjne 3
BLOK KOMPETENCJI ARTYSTYCZNYCH 35
Wyroby sztuki użytkowej 15
Komunikacja wizualna i przekaz multimedialny 20
BLOK KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH 125
Zasady doboru typografii, znaków i symboli graficznych 10
Podstawy projektowania grafiki użytkowej – warsztat 25
Projektowanie stron www – warsztat 20
Techniki fotografowania i obróbka zdjęć cyfrowych 15
Przygotowanie materiałów video – warsztat 10
Podstawy animacji komputerowej 15
Przygotowywanie materiałów reklamowych – warsztat 15
Przygotowywanie i skład publikacji – warsztat 15
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 
Egzamin dyplomowy  2
Liczba godzin łącznie 205

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

Wiedza

 • Posiada wiedzę z zakresu specjalistycznych programów graficznych
 • Ma wiedzę o podstawowych technikach cyfrowych i cyfrowej obróbce obrazu
 • Posiada wiedzą dotyczącą projektowania stron internetowych
 • Posiada wiedzę z zakresu komputerowego przygotowania druku
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu komunikacji oraz rysunku i kompozycji obrazu
 • Ma wiedzę z zakresu pracy nad projektem graficznym i prawa ochrony własności intelektualnej

Umiejętności

 • Posługuje się specjalistycznymi programami graficznymi
 • Projektuje strony internetowe
 • Potrafi zaprojektować, stworzyć i przygotować do druku graficzne elementy identyfikacji wizualnej: logo, wizytówka, papier firmowy, layout firmowej strony WWW, materiały reklamowe
 • Potrafi przygotować cyfrowe materiały graficzne zgodnie z wymaganiami drukarni
 • Świadomie wykorzystuje fotografię w zadaniach projektowych i użytkowych
 • Potrafi poprowadzić projekt graficzny i wykorzystać dostępne narzędzia zgodnie z obowiązującym prawem

Kompetencje społeczne

 • Potrafi pracować w zespole
 • Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Ma umiejętność samokształcenia się
 • Potrafi prezentować graficzne projekty w sposób zrozumiały z uwzględnieniem różnych punktów widzenia

Sprawdź kierunki studiów z obszaru kompetencji IT, które także mogą Cię zainteresować :

 

Rezerwuję miejsce