HR Manager

Kierunek
 • HR Manager
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Odpowiednie zarządzanie ludźmi w firmie odgrywa niezwykle istotną rolę w przypadku prowadzenia zarówno niewielkiego przedsiębiorstwa, jak i działalności na dużą skalę. Dobrze dobrana wiedza oraz umiejętności mają ogromny wpływ na to, jak pracownicy są zmotywowani do wykonywania swoich działań, co przekłada się na możliwości rozwoju firmy i na to, jak kształtują się jej wyniki operacyjne. Program studiów
Aktualna zniżka
 • Jesteś zainteresowany studiami?Skontaktuj się z nami!
Cena
 • Już od 449 zł!

 

Rezerwuję miejsce

ZPSB to szkoła wyższa zlokalizowana na Pomorzu Zachodnim, która oferuje naukę na najwyższym poziomie. W ofercie znalazł się szeroki wybór studiów podyplomowych, wśród których dostępny jest także kierunek HR Manager. 

Cel studiów podyplomowych


Celem studiów podyplomowych na kierunku HR Manager jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze tego kierunku dowiedzą się, jak kształtować przyjazne warunki pracy i budować trwałe relacje w zespole, które przyczynią się do większego zaangażowania pracowników. Zostaną przygotowani do pełnienia roli HR Managera w firmach z różnych branż i o różnej wielkości.

Podyplomowe studia na tym kierunku to możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze nauczą się, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa. Przekonają się, że miękki, ukierunkowany na człowieka HR może być równie skuteczny jak twardy, ukierunkowany na wyniki i analitykę.

Słuchacze zostaną wyposażeni w odpowiednie narzędzia, które umożliwią im umiejętne budowanie kapitału ludzkiego, a następnie skuteczne nim zarządzanie. Dowiedzą się, dlaczego powinno być to jednym z najważniejszych celów współczesnej firmy. Na zajęciach będą mieli okazję posłuchać praktyków z doświadczeniem i poznają od podszewki rolę jednej z kluczowych funkcji w firmie, jaką bez wątpienia odgrywa HR Manager.

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów na kierunku HR Manager.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY. 20 godz.

 • Zajęcia integracyjne. 5 godz.
 • Modele zarządzania ludźmi w firmie. 5 godz.
 • Prawo pracy. 10 godz.

 

BLOK I. NARZĘDZIA HR. 60 godz.

 • Rekrutacja, selekcja i dobór pracowników – narzędzia i techniki. 15 godz.
 • Zarządzanie zadaniami i wynikami pracowników – narzędzia i techniki. 10 godz.
 • Organizacja pracy w firmie. Pracodawca, przełożony, lider. 10 godz.
 • Praca zdalna i zespoły rozproszone. 10 godz.
 • Zwolnienia pracowników i outplacement – narzędzia i techniki. 5 godz.
 • Zarządzanie projektami HR. 10 godz.

 

BLOK II. DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKA. 55 godz.

 • Doświadczenia pracownika w firmie (na wejściu – przejściu – wyjściu). 15 godz.
 • Budowanie motywacji pracownika. 10 godz.
 • Zarządzanie potencjałem i kompetencjami pracowników. 10 godz.
 • Zarządzanie komunikacją i relacjami w firmie. 10 godz.
 • Zarządzanie różnorodnością. 10 godz.

 

BLOK III. MARKA PRACODAWCY. 30 godz.

 • Zarządzanie marką pracodawcy. 10 godz.
 • Marka pracodawcy i pracownika w sieci. 10 godz.
 • Trendy i wyzwania HR. 10 godz.

 

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. 20 godz.

Blok realizowany w trybie e-learningowym. Słuchacz samodzielnie wybiera 2 kompetencje kluczowe z poniższego zestawu. 

 • Autoprezentacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo własności intelektualnej
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem

Łączna liczba godzin: 185 godz. 

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku HR Manager w ZPSB


Studia w ZPSB to doskonały wybór dla każdego, kto szuka sprawdzonej i renomowanej uczelni na Pomorzu Zachodnim. Nasza oferta studiów podyplomowych na kierunku HR Manager ma wiele zalet, do których należą między innymi: 

 • Możliwość dokładnego zapoznania się z nowoczesnymi formami komunikacji z pracownikami. 
 • Udział w unikatowym w skali kraju programie nauczania, który sprawnie łączy miękki HR i twardy HR. 
 • Udział w zajęciach prowadzonych przez praktyków, którzy swoje doświadczenie zdobywają w firmach na terenie Pomorza Zachodniego oraz w przedsiębiorstwach w innych częściach kraju. 
 • Możliwość zdobycia solidnej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy i zdobycia fachowych umiejętności z zakresu HR-u.
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi, przydatnych w trakcie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. 
 • Udział w praktycznych zajęciach, prowadzonych na realnych przypadkach dotyczących między innymi zarządzania konfliktem, walki z mobbingiem, motywowania pracowników i przełożonych oraz radzenia sobie z różnicami pokoleniowymi w zespole.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku HR Manager?


Podyplomowe studia w ZPSB na kierunku HR Manager dedykowane są osobom, które uzyskały już wykształcenie wyższe – minimum na poziomie licencjackim lub inżynierskim. Są to studia, które pozwolą na rozwinięcie u słuchaczy kompetencji z zakresu miękkiego i twardego HR-u, a także umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach o różnej wielkości, przygotowując osoby wybierające ten kierunek do pełnienia funkcji menedżera działu HR. 

Kierunek HR Manager skierowany jest do pracowników działów personalnych i HR w przedsiębiorstwach z różnych branż, a także do kadry menedżerskiej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na tym kierunku studiów podyplomowych odnajdą się również osoby, które dopiero rozpoczynają karierę w zarządzaniu zasobami ludzkimi lub planują zmianę swojej dotychczasowej ścieżki kariery na ten kierunek i w przyszłości planują zostać menedżerem działu zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek HR Manager na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów HR Manager w ZPSB


W ZPSB najważniejsi są dla nas nasi słuchacze. Na pierwszym miejscu stawiamy ich potrzeby, dlatego na naszej uczelni zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się tylko w piątki i soboty, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Powyższy plan zajęć gwarantuje wolne niedziele, które nasi słuchacze mogą poświęcić na swoje prywatne obowiązki i plany oraz na rozwój pasji i zainteresowań. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku HR Manager, słuchacze muszą: 

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu lub pracy dyplomowej. 

Lider kierunku


dr Iwona Rafaląt – wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem. Trenerka i szkoleniowiec w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi, konsultantka i współautorka wielu procesów personalnych w przedsiębiorstwach i firmach. Dr Iwona Rafaląt to ekspertka w projektowaniu i wdrażaniu procesów, systemów i narzędzi rekrutacji, selekcji, onboardingu pracowników, a także systemów oceny pracy, motywowania, rozwoju i budowania karier.  Propagatorka i popularyzatorka wiedzy o zarządzaniu, szczególnie o zarządzaniu ludźmi. Wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w formie online. Ponadto dr Iwona Rafaląt pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma profesjonalnego ZPSB Firma i Rynek.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.