HR Manager

Jeszcze możesz dołączyć do grupy!

 
Kierunek
 • HR Manager
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Odpowiednie zarządzanie ludźmi w firmie odgrywa niezwykle istotną rolę w przypadku prowadzenia zarówno niewielkiego przedsiębiorstwa, jak i działalności na dużą skalę. Dobrze dobrana wiedza oraz umiejętności mają ogromny wpływ na to, jak pracownicy są zmotywowani do wykonywania swoich działań, co przekłada się na możliwości rozwoju firmy i na to, jak kształtują się jej wyniki operacyjne.
Aktualna zniżka
 • Jeszcze możesz dołączyć do grupy!
Cena
 • Już od 530 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku HR Manager. 

Cel studiów podyplomowych


Celem studiów podyplomowych na kierunku HR Manager jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze tego kierunku dowiedzą się, jak kształtować przyjazne warunki pracy i budować trwałe relacje w zespole, które przyczynią się do większego zaangażowania pracowników. Zostaną przygotowani do pełnienia roli HR Managera w firmach z różnych branż i o różnej wielkości.

Podyplomowe studia na tym kierunku to możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze nauczą się, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa. Przekonają się, że miękki, ukierunkowany na człowieka HR może być równie skuteczny jak twardy, ukierunkowany na wyniki i analitykę.

Słuchacze zostaną wyposażeni w odpowiednie narzędzia, które umożliwią im umiejętne budowanie kapitału ludzkiego, a następnie skuteczne nim zarządzanie. Dowiedzą się, dlaczego powinno być to jednym z najważniejszych celów współczesnej firmy. Na zajęciach będą mieli okazję posłuchać praktyków z doświadczeniem i poznają od podszewki rolę jednej z kluczowych funkcji w firmie, jaką bez wątpienia odgrywa HR Manager.

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów na kierunku HR Manager.

BLOK WPROWADZAJĄCY. 20 godz.

 1. Zajęcia integracyjne. 5 godz.
 2. Modele zarządzania ludźmi w firmie. 5 godz.
 3. Prawo pracy. 10 godz.

 

BLOK I. NARZĘDZIA HR. 60 godz.

 1. Rekrutacja, selekcja i dobór pracowników – narzędzia i techniki. 15 godz.
 2. Zarządzanie zadaniami i wynikami pracowników – narzędzia i techniki. 10 godz.
 3. Organizacja pracy w firmie. Pracodawca, przełożony, lider. 10 godz.
 4. Praca zdalna i zespoły rozproszone. 10 godz.
 5. Zwolnienia pracowników i outplacement – narzędzia i techniki. 5 godz.
 6. Zarządzanie projektami HR. 10 godz.

 

BLOK II. DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKA. 55 godz.

 1. Doświadczenia pracownika w firmie (na wejściu – przejściu – wyjściu). 15 godz.
 2. Budowanie motywacji pracownika. 10 godz.
 3. Zarządzanie potencjałem i kompetencjami pracowników. 10 godz.
 4. Zarządzanie komunikacją i relacjami w firmie. 10 godz.
 5. Zarządzanie różnorodnością. 10 godz.

 

BLOK III. MARKA PRACODAWCY. 30 godz.

 1. Zarządzanie marką pracodawcy. 10 godz.
 2. Marka pracodawcy i pracownika w sieci. 10 godz.
 3. Trendy i wyzwania HR. 10 godz.

Łączna liczba godzin: 165 godz. 

Blok kompetencji kluczowych – dla chętnych. Każdy Słuchacz może wybrać maksymalnie 2 moduły z poniższego zestawu, które zrealizuje samodzielnie w formie e-learningowej. Każdy zrealizowany i zaliczony moduł odpowiada realizacji dodatkowych 10 godz. i zostanie dodany do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 1. Autoprezentacja
 2. Efektywność osobista menedżera
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Kreatywność
 5. Zarządzanie zespołem
 6. Zarządzanie różnorodnością

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku HR Manager w ZPSB


Studia w ZPSB to doskonały wybór dla każdego, kto szuka sprawdzonej i renomowanej uczelni na Pomorzu Zachodnim. Nasza oferta studiów podyplomowych na kierunku HR Manager ma wiele zalet, do których należą między innymi: 

 • Możliwość dokładnego zapoznania się z nowoczesnymi formami komunikacji z pracownikami. 
 • Udział w unikatowym w skali kraju programie nauczania, który sprawnie łączy miękki HR i twardy HR. 
 • Udział w zajęciach prowadzonych przez praktyków, którzy swoje doświadczenie zdobywają w firmach na terenie Pomorza Zachodniego oraz w przedsiębiorstwach w innych częściach kraju. 
 • Możliwość zdobycia solidnej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy i zdobycia fachowych umiejętności z zakresu HR-u.
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi, przydatnych w trakcie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. 
 • Udział w praktycznych zajęciach, prowadzonych na realnych przypadkach dotyczących między innymi zarządzania konfliktem, walki z mobbingiem, motywowania pracowników i przełożonych oraz radzenia sobie z różnicami pokoleniowymi w zespole.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku HR Manager?


Podyplomowe studia w ZPSB na kierunku HR Manager dedykowane są osobom, które uzyskały już wykształcenie wyższe – minimum na poziomie licencjackim lub inżynierskim. Są to studia, które pozwolą na rozwinięcie u słuchaczy kompetencji z zakresu miękkiego i twardego HR-u, a także umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach o różnej wielkości, przygotowując osoby wybierające ten kierunek do pełnienia funkcji menedżera działu HR. 

Kierunek HR Manager skierowany jest do pracowników działów personalnych i HR w przedsiębiorstwach z różnych branż, a także do kadry menedżerskiej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na tym kierunku studiów podyplomowych odnajdą się również osoby, które dopiero rozpoczynają karierę w zarządzaniu zasobami ludzkimi lub planują zmianę swojej dotychczasowej ścieżki kariery na ten kierunek i w przyszłości planują zostać menedżerem działu zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek HR Manager na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów HR Manager w ZPSB


W ZPSB najważniejsi są dla nas nasi słuchacze. Na pierwszym miejscu stawiamy ich potrzeby, dlatego na naszej uczelni zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się tylko w piątki i soboty, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Powyższy plan zajęć gwarantuje wolne niedziele, które nasi słuchacze mogą poświęcić na swoje prywatne obowiązki i plany oraz na rozwój pasji i zainteresowań. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku HR Manager, słuchacze muszą: 

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z prezentacji projektu dyplomowego

Lider kierunku


dr Iwona Rafaląt – wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem. Trenerka i szkoleniowiec w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi, konsultantka i współautorka wielu procesów personalnych w przedsiębiorstwach i firmach. Dr Iwona Rafaląt to ekspertka w projektowaniu i wdrażaniu procesów, systemów i narzędzi rekrutacji, selekcji, onboardingu pracowników, a także systemów oceny pracy, motywowania, rozwoju i budowania karier.  Propagatorka i popularyzatorka wiedzy o zarządzaniu, szczególnie o zarządzaniu ludźmi. Wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w formie online. Ponadto dr Iwona Rafaląt pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma profesjonalnego ZPSB Firma i Rynek.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.