Organization of the 2021/2022 academic year

Winter semester: 1.10. 2021 – 28. 02. 2022 
Official opening of the academic year– 1 .10. 2021r. godz. 17.00
Didactic classes 1.10.2021r. – 28.02.2022r.
Holiday break 23.12.2021r. – 3.01.2022r.
Exam session The examination session and the retake session take place during the semester, according to the individual timetable for each subject / course.
Retake session
Semester crediting 31.03.2022r.*
Seummer semester: 01.03 2022 –  30.09. 2022.
Didactic classes 1.03. – 3.07.2022r.
Holiday break 14-20.04.2022r.
Exam session Sesja egzaminacyjna i sesja poprawkowa odbywa się w trakcie trwania semestru, zgodnie z indywidualnym planem zajęć dla każdego przedmiotu/kursu
SRetake session
Semester crediting 31.10.2022r.*