III Edycja konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove

Do 28 lutego 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach III edycji konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove. Celem konkursu jest promowanie świadomości etycznej w działalności sektora finansowego i stymulacja młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach w szerokim zakresie tej tematyki. Zadaniem konkursowym jest napisanie eseju o charakterze analitycznym lub sugerującym propozycję praktycznego zastosowania etyki w finansach. Pula nagród w konkursie wynosi 26 000 zł.
Konkurs Etyka w Finansach daje młodym pracownikom, studentom i naukowcom szansę aby podzielili się pasją do wykonywanej pracy a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacjainnowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.