Rekrutacja studia podyplomowe

Biuro Rekrutacji (Dziekanat)
Wydział w Stargardzie
Adres: ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard, parter
tel: 91 57 82 212
e-mail: stargard@zpsb.pl

Agnieszka Dębińska
Dyrektor Dziekanatu
e-mail: adebinska@zpsb.pl

Poniedziałek dziekanat nieczynny
wtorek- piątek: 8:00-16:00
Soboty i niedziele zjazdowe: 9:00-14.00