Jak skrócić czas nauki

Dzięki procedurze PEUs, która uwzględni Twoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i edukację (studia, szkolenia, kursy) oraz zestawi je z programem nauki na wybranych studiach I lub II stopnia, będziemy mogli skrócić czas Twojego studiowania.

Zobacz, co jest uwzględniane w procedurze PEUs.

świadectwa i dyplomy ukończenia studiów

Pod uwagę weźmiemy dyplomy ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, a także świadectwa studiów podyplomowych. Jeśli możesz udokumentować zaliczenie konkretnych przedmiotów lub ścieżek w przypadku, gdy Twoje studia zostały przerwane, to także zostanie uwzględnione w procedurze.

kursy i szkolenia

Jeśli ukończyłeś jakieś kursy kwalifikacyjne, szkolenia lub posiadasz certyfikaty językowe, te dokumenty także zostaną wzięte pod uwagę w procedurze PEUs.

doświadczenie zawodowe

W składanych dokumentach koniecznie uwzględnij także świadectwa pracy na konkretnych posadach, zaświadczenia potwierdzające nadanie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie pozytywnych wyników egzaminów zawodowych, a także opis przebiegu ścieżki zawodowej z wyszczególnieniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności.

opinie i rekomendacje

W procedurze PEUs uwzględniane są także referencje, opinie i oświadczenia instytucji i pracodawców, z którymi współpracowałeś.

inne

Projekty oraz przedsięwzięcia, które realizowałeś, a także wszelkie dokumenty, które potwierdzają Twoje oficjalne i nieoficjalne efekty kształcenia, również będą się liczyć w procedurze PEUs.

Dzięki powiązaniu zawodowych kwalifikacji z efektami kształcenia na studiach I i II stopnia, możesz zostać zwolniony z uczestnictwa w niektórych modułach. Dzięki temu skrócisz okres swojego studiowania, a także zmniejszysz opłaty za naukę. Opracujemy dla Ciebie ścieżkę edukacji, która będzie dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb.