Warunki

Ubiegasz się o przyjęcie na studia I lub II stopnia w ZPSB? Możesz przystąpić do procedury PEUs, jeżeli spełniasz określone warunki:

  • jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studia I stopnia musisz posiadać świadectwo dojrzałości oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
  • jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studia II stopnia wymagane jest ukończenie studiów na poziomie licencjackim lub równorzędnym oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłeś po ukończeniu studiów I stopnia,
  • jeśli ubiegasz się o przyjęcie na następny kierunek studiów, zarówno na studia I, jak i II stopnia, musisz posiadać tytuł magistra lub równorzędny i co najmniej dwuletnie doświadczenie po ukończeniu studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.