Opłaty

Rozliczenia czesnego

Na wszystkie Twoje pytania związane z czesnym i płatnościami na naszej Uczelni odpowiedzą pracownicy Dziekanatu ZPSB. Skontaktuj się z nami.

Wydział w Stargardzie – Dziekanat
adres: ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard, parter
tel.: 91 578 22 12
e-mail: stargard@zpsb.pl

Faktury VAT

Naszym studentom wystawiamy także faktury VAT. Jeśli potrzebujesz takiego dokumentu, zgłoś chęć jego otrzymywania wcześniej, podając niezbędne dane. Skontaktuj się w tej sprawie z pracownikami naszego Dziekanatu.

Wydział w Stargardzie – Dziekanat
adres: ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard, parter
tel.: 91 578 22 12
e-mail: stargard@zpsb.pl

Płatności

  • czesne i wszystkie inne opłaty cennikowe uiszczasz przelewem na indywidualne konto wygenerowane w systemie e-Dziekanat
  • wpisowe należy wpłacać bezpośrednio na konto ZPSB – Wydział w Stargardzie – nr: 13 1240 3927 1111 0010 4608 6258 (PeKaO S.A. O/Stargard)