Procedura PEUs

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, w tym także na naszym Wydziale w Stargardzie obowiązuje procedura PEUs (potwierdzanie efektów uczenia się), która polega na potwierdzeniu wiedzy zdobytej także poza studiami wyższymi. Istotne są również kompetencje uzyskane przez Ciebie wcześniej na różnego rodzaju kursach i szkoleniach organizowanych instytucjonalnie lub nabyte dzięki pracy zawodowej. Są one podstawą do formalnego uznania efektów nauczania programu studiów I i II stopnia, które weryfikuje proces PEUs.

Procedura PEUs umożliwia nie tylko skrócenie czasu studiowania, ale przede wszystkim gwarantuje uelastycznienie programu kształcenia i dopasowanie go do Twoich indywidualnych potrzeb.