Infrastruktura

Baza dydaktyczna

W ZPSB dbamy o to, żebyś zdobywał cenną wiedzę i umiejętności w wygodnych warunkach. Zajęcia w naszej Uczelni odbywają się w świetnie wyposażonych salach wykładowych, nowoczesnych laboratoriach komputerowych (w samym Szczecinie dysponujemy łącznie ponad 150 stanowiskami), a w Świnoujściu także w naszej pracowni fizjoterapeutycznej.

Wydziały w Szczecinie i Gryficach są zlokalizowane na naszych kampusach. W Stargardzie zajęcia odbywają się w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1, a w Świnoujściu w budynku I Liceum Społecznym Fundacji LOGOS. Studenci Fizjoterapii uczestniczą również w zajęciach odbywających się poza Uczelnią, między innymi w szpitalach w Świnoujściu i Gryficach oraz w sanatoriach i ośrodkach SPA.

Nowoczesne technologie

Na terenie naszych Wydziałów zainstalowaliśmy hot spoty, dzięki którym możesz swobodnie korzystać z internetu na swoim komputerze czy urządzeniach mobilnych. Studiowanie ułatwiamy także poprzez innowacyjne rozwiązania takie jak e-Dziekanat czy platforma e-learningowa, a także udostępniane przez naszą Uczelnię usługi technologiczne.

Biblioteki i czytelnie

Jako nasz student masz dostęp do bogatych zbiorów Biblioteki Głównej, bibliotek wydziałowych i czytelni na miejscu oraz online. W czasie studiów możesz korzystać z najlepszych baz danych i literatury, co ułatwi Ci pisanie prac zaliczeniowych czy projektów dyplomowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.