Biblioteka

Biblioteka Wydziału w Stargardzie to świetnie wyposażona placówka, która udostępnia swoim studentom wiele cennych publikacji w jednym miejscu. Dzięki projektowi Biblioteki Cyfrowej Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu jako student naszej Uczelni masz również możliwość skorzystania między innymi ze zbiorów Biblioteki Głównej, w której znajduje się ponad 100 tysięcy podręczników i czasopism. Wszystko przez Internet – tutaj. Za pośrednictwem stanowisk komputerowych w bibliotece.

Biblioteka na Wydziale w Stargardzie (ul. Park 3 Maja 2 [teren ZS nr 1], sala 39)
godziny otwarcia biblioteki w weekendy zjazdowe:

sobota 9.00 – 14.00*

*Nie dotyczy przerwy semestralnej i wakacji

Kontakt: Barbara Klim, mail: bklim@zpsb.pl, biblioteka-stargard@zpsb.pl

Jak korzystać z ebookpoint BIBLIO? (dawniej NASBI)

Dostęp do Ibuk Libra (kody dostępu do pobrania w dziekanacie)

Bazy danych dostępne dla studentów ZPSB

Inne biblioteki cyfrowe

Szkolenie biblioteczne

Wypożyczanie z biblioteki i korzystanie jej zasobów jest bardzo proste. Wystarczy zapoznać się z materiałami udostępnianymi w ramach przedmiotu Szkolenie biblioteczne w serwisie Platforma Wiedzy. Załóż swoje konto, postępując zgodnie z procedurą dla użytkowników odwiedzających po raz pierwszy platformę e-learningową:

 1. Przejdź do opcji Logowanie.
 2. Kliknij przycisk: Zacznij teraz od utworzenia nowego konta.
 3. Po podaniu danych wymaganych do założenia konta postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w mailu otrzymanym jako potwierdzenie założenia konta w serwisie demonstracyjnym.
 4. Zaloguj się, zjedź na dół strony i kliknij na nazwę przedmiotu: Szkolenie biblioteczne
 5. Po kliknięciu na link z nazwą przedmiotu zostaniesz poproszony o podanie jednorazowego klucza dostępu do przedmiotu. Uzyskasz go w Dziekanacie.

Teraz masz 180 dni na skorzystanie z materiałów dostępnych w ramach kursu. O zbliżającym się terminie zakończenia dostępu poinformujemy Cię 10 dni wcześniej. Pamiętaj również o tym, że konto nieużywane dłużej niż 60 dni, jest automatycznie wycofywane z przedmiotu.

Zaliczenie szkolenia bibliotecznego odbywa się zgodnie z regulaminem studiów.

Jeśli masz jakikolwiek problem z zapisaniem się lub kłopoty techniczne z obsługą Platformy Wiedzy, skontaktuj się z Centrum e-Learningu pod adresem: estudia@zpsb.szczecin.pl, w temacie wiadomości wpisując: szkolenie_biblioteczne.

Jeśli Twoje pytania dotyczą merytorycznych aspektów szkolenia, pracownicy biblioteki z chęcią na nie odpowiedzą!

Twoje indywidualne konto w katalogu biblioteki

By korzystanie z biblioteki było jeszcze wygodniejsze, do najważniejszych informacji i danych masz dostęp online. Przez internet możesz przeglądać katalog biblioteczny, rezerwować i zamawiać wybrane książki, a także sprawdzić listę wypożyczonych przez siebie pozycji i przedłużać termin ich zwrotu.

Jak skorzystać z indywidualnego konta czytelnika? Wystarczy wejść na stronę internetową Biblioteki Głównej ZPSB (www.biblioteka.zpsb.pl) i zalogować się (wpisując imię i nazwisko albo pełny numer karty czytelnika). Przy pierwszym logowaniu użyj hasła utworzonego według schematu: MMDDNazw, gdzie:

 • MM to miesiąc urodzenia,
 • DD to dzień urodzenia,
 • Nazw to cztery pierwsze litery nazwiska (z użyciem polskich znaków diakrytycznych), na przykład : 0420Seńk. W przypadku nazwiska krótszego niż cztery litery, wpisz całe nazwisko – np. 0102Kot).

Hasło możesz później zmienić samodzielnie lub z pomocą pracowników biblioteki.

Pamiętaj o terminowym zwracaniu książek!

Książkę możesz wypożyczyć na maksymalnie dwa miesiące. Jeśli po tym czasie jej nie oddasz, niestety musisz liczyć się z koniecznością zapłacenia kary.

Jeżeli chcesz korzystać z danej pozycji dłużej, możesz samodzielnie zmienić termin jej zwrotu (wystarczy zalogować się do indywidualnego konta czytelnika w katalogu biblioteki) lub osobiście w bibliotece.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych książek drogą mailową, podaj swój adres e-mail pracownikowi biblioteki. W ten sposób możesz też dostawać wiadomości na przykład o zwrocie egzemplarzy, które zamówiłeś i na które czekasz.

Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych ZPSB

 

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI CYFROWEJ ZPSB

 • Studenci ZPSB mają prawo dostępu do obiektów cyfrowych umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej ZPSB, jeśli nie mają one zabezpieczeń.
 • Dokumenty mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych.
 • Kopia cyfrowa dokumentu jeśli nie ma on zabezpieczeń może być zgodnie z prawem:
  • wykonywana na własny użytek,
  • wykonywana dla celów naukowych i edukacyjnych bez zgody właściciela kopii cyfrowej, z powołaniem się na źródło, zacytowaniem opisu bibliograficznego i podaniem identyfikatora zasobu.
 • Dozwolone jest cyfrowe kopiowanie dokumentów, o ile proces publikacji ich treści nie będzie nosił znamion działalności komercyjnej, a każda kopia będzie wskazywała na źródło pochodzenia.
 • Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż treści zamieszczonych w Bibliotece Cyfrowej ZPSB.

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI CYFROWEJ ZPSB

Art. 28. Prawo autorskie i prawa pokrewne
Uprawnienia instytucji oświatowych, uczelni i instytutów badawczych
Instytucje oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze prowadzące działalność, o której mowa w art. 2 podstawowa działalność instytutu ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk prowadzące działalność, o której mowa w art. 50 zadania instytutu ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), biblioteki, muzea oraz archiwa mogą:

 • użyczać, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych,
 • zwielokrotniać utwory znajdujące się we własnych zbiorach w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony tych zbiorów,
 • udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek – jeżeli czynności te nie są dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej.