Wydawnictwo ZPSB

Od 1995 roku przy ZPSB działa Wydawnictwo Profesjonalne Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, zajmujące się publikacjami podręczników akademickich, skryptów dla studentów, prac naukowych i badawczych oraz poradników praktycznych dla kadr kierowniczych.

Przez lata działalności wydawnictwo otrzymało wiele nagród oraz opublikowało ponad 120 prac o łącznym nakładzie 115 tys. egzemplarzy.