Uczelnia dla osób z niepełnosprawnościami

Uczelnia dla osób z niepełnosprawnościami

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu podejmujemy wiele działań, by ułatwić studiowanie osobom z niepełnosprawnościami i przystosować naszą Uczelnię do ich potrzeb. Wszystko po to, by stworzyć warunki, które pozwolą zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, a tym samym zwiększą szanse na zawodowy sukces i pozwolą się usamodzielnić.

Pełnomocnik i Koordynator ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami/z niepełnosprawnościami, w szczególności: osobom z chorobami przewlekłymi, osobom w spektrum autyzmu, osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, osobom g/Głuchym, osobom niewidomym, osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osobom z krótkotrwałą niepełnosprawnością realizację ich praw i obowiązków jako studentów i pracowników ZPSB, a także jako kandydatów do podjęcia studiów na ZPSB.

Dostępność naszej uczelni dla osób z różnymi potrzebami jest dla nas bardzo ważna,  dlatego w naszych najważniejszych dokumentach znajdziesz zasady organizowania życia uczelnianego w oparciu o zasady dostępności.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w procesie studiowania zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:
Elżbieta Piechowiak
Rektorat (parter)
Ul. Żołnierska 53, Szczecin
e-mail: epiechowiak@zpsb.pl
tel. (91) 814 94 60

Jako studenci i słuchacze ZPSB osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z wielu instrumentów i ułatwień:

 1. WSPARCIE INDYWIDUALNE
 2. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 3. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

1/ WSPARCIE INDYWIDUALNE

 • Wsparcie materialne

Osobom z niepełnosprawnościami, studiującym w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu przysługuje indywidualne wsparcie z Funduszu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, pochodzących z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Regulamin przyznawania takiego wsparcia znajduje się poniżej. Aby ubiegać się o wsparcie należy wypełnić załączony wniosek, a następnie złożyć go u Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami ZPSB (drogą mailową, osobiście lub pocztą tradycyjną).

 

 • Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami

Możesz ubiegać się także o dodatkowe stypendium przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, które ułatwi Ci proces studiowania na naszej uczelni. Wniosek o stypendium składasz w Dziekanacie lub przez swoje konto w Wirtualnym Dziekanacie.

 • Zniżki w czesnym dla osób z niepełnosprawnościami

Osobom niepełnosprawnym, które rozpoczynają studia w ZPSB gwarantujemy 20% zniżki na czesne na II i III roku studiów.

Czytaj więcej: https://www.zpsb.pl/studia-i-stopnia/znizki-i-stypendia/

 • Wsparcie psychologiczne

Jeżeli doświadczasz trudności w relacjach zawodowych, rodzinnych, partnerskich, nie radzisz sobie z natłokiem zadań, stresem lub emocjami, masz kłopoty z koncentracją i utratą motywacji, zaniepokojenie lub irytację lub inne problemy możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem.

Wsparcie udzielane jest w oparciu o interwencję kryzysowej. Nasz psycholog nie zajmuje się więc leczeniem, tylko pomocą w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów. Wsparcie takie nie zastąpi psychiatry czy psychoterapeuty, ale pomoże rozeznać się co do charakteru problemu, oraz to, czy potrzebna jest wizyta u innych specjalistów.

Wsparcie jest bezpłatne i przeznaczone dla całej społeczności akademickiej naszej Uczelni. Jeśli chcesz skorzystać z niego umów się na konsultacje drogą mailową

Kontakt:
Beata Dobińska
psycholog
bdobinska@zpsb.pl

 • Wsparcie edukacyjne

Wsparcie w procesie studiowania przysługuje każdemu studentowi ze specjalnymi potrzebami/z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę Dziekana. Osoby te mogą wnioskować o racjonalne dostosowanie i adaptacje w zakresie: sposobu uczestnictwa w zajęciach, organizacji egzaminów i zaliczeń, możliwość korzystania w trakcie zajęć i/lub egzaminu z pomocy osób wspomagających, np. asystenta dydaktycznego, możliwość stosowania alternatywnej formy zapisu na użytek własny i/lub korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: dyktafonów, komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, itp. czy dodatkowych godzin dydaktycznych.

Wsparcie, jakie można otrzymać w ramach racjonalnego dostosowania, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań uczelnianych.

Więcej dowiesz się z procedury wsparcia i od Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

 • Przenośne pętle indukcyjne

Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą możesz wypożyczyć przenośną pętlę indukcyjną, która umożliwi Ci korzystanie w większym stopniu z zajęć. Skontaktuj się z Pełnomocnikiem ds. Osób z Niepełnosprawnościami aby zorganizować proces wypożyczenia sprzętu. Pełnomocnik skontaktuje się także z wykładowcami aby przygotować zajęcia w taki sposób byś mogła/mógł korzystać z pętli indukcyjnej.

 • Studia online

Obawiasz się, że tradycyjne studia to dla Ciebie zbytu duże wyzwanie? Nie rezygnuj z edukacji! Zapoznaj się z naszą ofertą e-learningu – to wygodny sposób na zdobywanie wiedzy, bo uczysz się głównie przez internet, a dostęp do materiałów dydaktycznych masz z dowolnego miejsca i o dowolnej, wygodnej dla Ciebie porze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

 

2/ DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Nasze uczelniane budynki na bieżąco dostosowujemy tak aby mogły z nich komfortowo korzystać wszyscy studenci i studentki oraz pracownicy i pracownice.

W budynku w Szczecinie znajdziecie:

 • szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się osoby na wózku po korytarzu,
 • winda w budynku dostępna także dla osób niewidomych
 • możliwość automatycznego otwierania drzwi wejściowych do budynku umożliwiające bezpośredni dostęp do windy
 • automatyczne otwieranie drzwi na piętrach
 • szklane, transparentne drzwi do sal wykładowych i warsztatowych oraz laboratoriów komputerowych
 • wizualne, zróżnicowanie oznakowanie kondygnacji
 • zaciemnienia okien w laboratoriach komputerowych pozwalające na odpowiedni komfort pracy
 • stanowiska komputerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • możliwość wejścia z psem asystującym – student niewidomy może wejść z psem do budynku uczelni, dziekanatu czy sali wykładowej
 • szerokie miejsca parkingowe, w tym miejsca wydzielone dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • ergonomiczne oświetlenie w salach szkoleniowych pozwalające na odpowiedni poziom koncentracji i skupienia
 • dostosowane pomieszczenia sanitarne, w tym toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • przygotowane drogi ewakuacji lub ratowania osób ze szczególnymi potrzebami

W budynku w Gryficach znajdziecie:

 • szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się osoby na wózku po korytarzu,
 • platformę dźwigową pionową o napędzie elektrycznym dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchomą
 • podjazd do drzwi budynku uczelnianego
 • możliwość automatycznego otwierania drzwi wejściowych do budynku umożliwiające bezpośredni dostęp do platformy dźwigowej
 • automatyczne otwieranie drzwi na piętrach
 • możliwość wejścia z psem asystującym – student niewidomy może wejść z psem do budynku uczelni, dziekanatu czy sali wykładowej
 • szerokie miejsca parkingowe, w tym miejsca wydzielone dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • ergonomiczne oświetlenie w salach szkoleniowych pozwalające na odpowiedni poziom koncentracji i skupienia
 • dostosowane pomieszczenia sanitarne, w tym toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • przygotowane drogi ewakuacji lub ratowania osób ze szczególnymi potrzebami
 • miejsca noclegowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością w akademiku wydziałowym

3/ DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Nasze systemy informacyjne i systemu komunikacyjne oraz materiały dydaktyczne na bieżąco dostosowujemy do potrzeb wszystkich naszych studentów i studentek.

W ZPSB znajdziesz dostosowane do standardów dostępności minimum WCAG 2.0 następujące udogodnienia cyfrowe:

 • łatwy panel rekrutacyjny – https://rekrutacja.zpsb.pl/
 • dostęp do wszystkich systemów uczelnianych za pomocą jednej wspólnej strony– https://moja.zpsb.pl/
 • dostosowany system studencki „Wirtualny Dziekanat”
 • możliwość pobrania aplikacji mobilnej „Mobilny student”
 • platformę edukacyjną Moodle – https://estudia.zpsb.pl
 • dostęp do cyfrowego katalogu bibliotecznego – https://www.szczecin-zpsb.sowa.pl/
 • dostęp do cyfrowych zbiorów bibliotecznych – https://biblio.ebookpoint.pl/ i https://www.zpsb.pl/strefa-studenta/biblioteka/ibuk-libra/
 • nauka języków obcych z wykorzystaniem cyfrowej platformy do nauki języków obcych
 • sale dostosowane do prowadzenia zajęć offline i online
 • każdy ze studentów i studentek otrzymuje bezpłatny pakiet Office 365 wraz z aplikacją MS Teams z możliwością wykorzystania czytnika immersyjnego
 • wirtualne zbiory edukacyjne obejmujące materiały dydaktyczne, filmy edukacyjny, bibliotekę spotkań z menadżerami firm w naszym regionie, podcasty czy kursy online
 • oprogramowanie i aplikacje wspierające naukę – czytnik immersyjny, Adobe Reader, dysk Onedrive, aplikacje Mentimetr, Miro, Mural, Trello, itp.