Uczelnia dla niepełnosprawnych

W ZPSB podejmujemy wiele działań, by ułatwić studiowanie osobom niepełnosprawnym i przystosować naszą Uczelnię do ich potrzeb. Wszystko po to, by stworzyć warunki, które pozwolą zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, a tym samym zwiększą szanse na zawodowy sukces i pozwolą się usamodzielnić. Jako studenci ZPSB osoby niepełnosprawne mogą skorzystać między innymi ze specjalnych zniżek oraz oferty e-learningu. Wsparciem dla nich jest także Pełnomocnik i Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych. Również w samych budynkach zadbaliśmy o ułatwienia, między innymi szerokie podjazdy i windę. Do dyspozycji są także wygodne miejsca parkingowe.

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym, studiującym w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu przysługuje indywidualne wsparcie z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pochodzących z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Regulamin przyznawania takiego wsparcia znajduje się poniżej. Aby ubiegać się o wsparcie należy wypełnić załączony wniosek, a następnie złożyć go u Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych ZPSB (drogą mailową, osobiście lub pocztą tradycyjną).

Kontakt
Elżbieta Piechowiak, Pełnomocnik i Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych
tel. 91 81 49 460
e-mail: epiechowiak@zpsb.pl

Zniżki

Studiuj bez barier!

Osobom niepełnosprawnym, które rozpoczynają studia w ZPSB gwarantujemy 20% zniżki na czesne na II i na III roku studiów.

Promocja obejmuje rekrutację na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na Wydziale Ekonomii i Informatyki w Szczecinie, Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, Wydziale Przedsiębiorczości w Stargardzie, Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu oraz na studia II stopnia na Wydziale Ekonomii i Informatyki w Szczecinie.

Promocja obejmuje osoby, które rozpoczynają studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w bieżącym roku akademickim oraz które posiadają i przedstawią w ZPSB orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzone przez właściwy organ, wydane do dnia podpisania umowy na studia włącznie. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy – orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zniżka obowiązuje na II i na III roku studiów i odliczana jest od wysokości czesnego płaconego w tych latach.

Szczegółowy regulamin promocji jest dostępny w dziekanacie.

E-learning

Obawiasz się, że tradycyjne studia to dla Ciebie zbytu duże wyzwanie? Nie rezygnuj z edukacji! Zapoznaj się z naszą ofertą e-learningu – to wygodny sposób na zdobywanie wiedzy, bo uczysz się głównie przez internet, a dostęp do materiałów dydaktycznych masz z dowolnego miejsca i o dowolnej, wygodnej dla Ciebie porze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

PFRON dla studentów

Aktualne informacje na temat programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” oraz wnioski o dofinansowanie kosztów nauki znajdziesz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Spotkanie dla osób, które chciałyby mieć psa przewodnika

Aktualne informacje dotyczące spotkania dla osób, które chciałyby mieć psa przewodnika w ramach projektu ” Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego funkcjonowania”. Więcej informacji: komunikat

Nasi partnerzy

parnerzy_siegnijpopomoc

Dyżury psychologa – psychologiczny punkt konsultacyjny

Od 23 lutego, na naszej Uczelni został uruchomiony Psychologiczny punkt konsultacyjny. Każdy zainteresowany student w podanych poniżej terminach, może bezpłatnie skorzystać z porady, czy konsultacji psychologicznej, po wcześniejszym umówieniu się z Panią psycholog mgr Anetą Zemanek, drogą mailową: saraaneta@wp.pl lub pod nr telefonu 509 186 183 . Z konsultacji będzie można także korzystać bez uprzedniego umówienia się, ale nie ma wówczas pełnej gwarancji, że zainteresowana osoba zostanie przyjęta.

TERMINY KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH:

  • 23.02.2019 – godzina 13.30-15.30
  • 16.03.2019 – godzina 10.00-13.00
  • 06.04.2019 – godzina 10.00-13.00
  • 11.05.2019 – godzina 10.00-13.00
  • 08.06.2019 – godzina 13.30-15.30
  • 15.06.2019 – godzina 10.00-13.00

Miejsce konsultacji: ul. Żołnierska 53, pokój 309 (2 piętro)

Kontakt

Jesteś osobą niepełnosprawną? Potrzebujesz wsparcia w trakcie studiów? Skontaktuj się z naszym Pełnomocnikiem i Koordynatorem ds. Osób Niepełnosprawnych:

Elżbieta Piechowiak
ZPSB Szczecin – Rektorat (parter)
tel. 91 81 49 460
e-mail: epiechowiak@zpsb.pl