Programy studiów

Przedstawiamy poniżej szczegółowe programy studiów na kierunku Ekonomia. Programy poszczególnych specjalności składają się z modułów kursów. Prezentowane dokumenty programów posiadają swoje rozwinięcia w formie szczegółowych opisów każdego kursu – link przez nazwę kursu.

Prosimy o wybranie właściwego programu według roku akademickiego, w którym rozpoczęło się studia.

Program obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Program obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021

Program obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Program obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018