Uczelnia dla niepełnosprawnych

W ZPSB dbamy o to, by ułatwiać studiowanie osobom niepełnosprawnym i dostosowujemy Uczelnię do ich potrzeb. Troszczymy się, by panowały tu warunki, pozwalające nabywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, a tym samym dające większe szanse na zawodowy sukces i na usamodzielnienie się. Nasi studenci, będący osobami niepełnosprawnymi mogą korzystać z róznych form wsparcia, m.in. funduszy, specjalnych zniżek, e-learningu. Wsparciem służy im także Pełnomocnik i Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie głównej uczelni – przejdź tutaj.