Organizacja sesji

Sesją egzaminacyjną kończy się każdy semestr studiów. Zaliczenia i egzaminy odbywają się podczas przedostatniego zjazdu w semestrze, jednak może zdarzyć się też tak, że w ramach niektórych przedmiotów zostaną one zaplanowane wcześniej – na ostatnich zajęciach (dowiesz się o tym z odpowiednim wyprzedzeniem). Harmonogram sesji ustalany za każdym razem przez Dziekana zostaje ogłoszone co najmniej 14 dni przed zakończeniem zajęć w danym semestrze. Już na początku semestru znasz szczegółowe warunki uzyskania zaliczeń – podają je prowadzący zajęcia. Jeśli przedmiot kończy się egzaminem, określają wówczas również jego formę i zakres. Wyniki przekazują bezpośrednio lub ogłaszają w e-Dziekanacie.

Zgodnie z regulaminem studiów zawsze ustalamy minimum dwa terminy, w których możesz podejść do egzaminu – tak zwany pierwszy termin i poprawkę (sesja poprawkowa zwykle odbywa się podczas ostatniego zjazdu w semestrze). Jeśli Ci się nie powiedzie, termin kolejnej poprawki ustalasz już indywidualnie z wykładowcą i Dziekanatem. Nic za to nie płacisz jeżeli egzamin odbędzie się w terminie sesji.

Rozliczenie sesji zimowej trwa do końca marca, a letniej – do końca września. Jeżeli do tego czasu nie uda Ci się zdobyć pozytywnej oceny z danego przedmiotu, musisz złożyć podanie o wpis warunkowy, dzięki czemu zostaniesz przeniesiony na kolejny semestr, podczas którego będziesz mógł uzupełnić brakujące zaliczenia i egzaminy. Zgodnie z regulaminem wpis warunkowy możesz uzyskać , jeżeli do zaliczenia semestru brakuje Ci nie więcej niż 10 punktów ECTS. Jest on płatny zgodnie z cennikiem.