Stargardzkie Forum: Lokalny rynek pracy – trendy, perspektywy, wyzwania

20 lutego 2015 we współpracy z Powiatem Stargardzkim mieliśmy przyjemność zorganizować Stargardzie Forum: Lokalny Rynek Pracy – trendy, perspektywy, wyzwania. Celem spotkania było zainicjowanie dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami rynku pracy (samorządami lokalnymi, instytucjami rynku pracy, pracodawcami, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami otoczenia biznesu).

W ramach Forum odbyły się trzy panele tematyczne:
I Panel – Lokalny Rynek Pracy – diagnoza i trendy
II Panel – Rynek Pracy a Biznes – oczekiwania, perspektywy rozwoju, planowane inwestycje
III Panel – Edukacja a potrzeby lokalnego rynku pracy. Młodzież i osoby 50+ na lokalnym rynku pracy
Jako prelegenci wystąpili: Iwona Wiśniewska (Wicestarosta Powiatu Stargardzkiego), dr Artur Frąckiewicz (Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy – WUP), Krzysztof Kowalczyk (Prezes Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego), Artur Kocikowski (Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczegoi Funduszy – Europejskich w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim), Marcin Pawelec (HR Business Support Cargotec ), Małgorzata Szulc (Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim)) dr Grażyna Maniak (prof. ZPSB, ekspert w zakresie Long Life Learning), Barbara Głowacz (ekspert ZPSB w zakresie aktywizacji zawodowej osób 50+ )
Wśród obecnych gości nie zabrakło przedstawicieli samorządów lokalnych z Powiatu Stargardzkiego, przedstawicieli lokalnego biznesu, dyrektorów stargardzkich szkół oraz lokalnych mediów.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu wraz z Powiatem Stargardzkim serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Stargardzkim Forum Lokalny rynek pracy – trendy, perspektywy, wyzwania.
Celem spotkania jest stymulowanie dialogu pomiędzy: przedstawicielami instytucji rynku pracy, przedsiębiorcami, samorządowcami, dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i pracownikami działów HR. Żywimy przekonanie, że zainicjowanie dialogu w ramach którego przedstawiciele różnych środowisk, będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, opiniami i oczekiwaniami, w konsekwencji doprowadzi do podniesienia efektywności działań podejmowanych w odniesieniu do lokalnego rynku pracy.
W ramach spotkania planujemy wystąpienia prelegentów (reprezentujących różne środowiska: samorządy, pracodawców, urzędy pracy, szkoły ponadgimnazjalne) oraz dyskusję.
Serdecznie zapraszamy.