Pierwszy zjazd na naszym Wydziale

W ten weekend rozpoczęliśmy zajęcia na naszym Wydziale. Studenci pierwszego roku studiów licencjackich uczestniczyli m.in. w warsztatach z Gry Symulacyjnej z Panią Rektor ZPSB prof. dr hab. Anetą Zelek. Studenci uczą się podczas gry podejmowania decyzji biznesowych, uwzględniając przy tym uwarunkowania ekonomiczne i presję konkurencji. Serdecznie witamy wszystkich naszych studentów i życzymy dobrych wyników w nauce.