Zaproszenie do udziału w Konkursie Stargardzkiej Izby Gospodarczej na Najlepszą Pracę Dyplomową wśród Studentów Stargardzkich Uczelni edycja IX

 

W imieniu Stargardzkiej Izby Gospodarczej zapraszamy jak co roku Studentów do udziału w IX edycji Konkursu SIG na Najlepszą Pracę Dyplomową.

Podstawowymi założeniami Konkursu jest wyróżnienie twórczych i kreatywnych postaw studentów i absolwentów ze stargardzkich uczelni, praktyczne rozwiązania zawarte w pracach oraz promowanie firm z regionu Stargardu.

Nagrodą Główną jest nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

Termin składania prac upływa z dniem 9 grudnia 2019 r. , planowane przekazanie prac członkom Kapituły Konkursu do oceny wyznaczono na 10 grudnia br.

Regulamin Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową 2019

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu SIG na Najlepszą Pracę Dyplomową 2019