Programy r.a. 2020/2021

Poniżej umieszczamy programy studiów obowiązujące studentów, którzy zaczynają naukę w roku akademickim 2020/2021.

Programy prezentowane są w formacie Excel – dokumenty są możliwe do pobrania (wszyscy studenci i pracownicy ZPSB mają dostęp do bezpłatnych licencji Microsoft Office, którego elementem jest też Excel).
Poszczególne moduły i kursy są kolejnymi arkuszami dokumentów, odpowiednio oznakowanymi (numeracja kursów i modułów znajduje się w pierwszym arkuszu – Programie – oznakowanym skrótem kierunku i specjalności, np. E1_LST)

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Specjalności: