Ekonomia

Specjalności:

W ZPSB oprócz zajęć teoretycznych większość zajęć prowadzonych jest w formie praktycznej. Kontakt w wykładowcami nie kończy się na zajęciach. Są oni do dyspozycji mailowo, a często także telefonicznie. Niektóre zajęcia prowadzone są także e-learningowo, np. w formie wideoczatów. Atmosfera między wykładowcami a studentami to prawdziwy atut tej Uczelni. Często w przerwach między zajęciami odbywają się sympatyczne rozmowy w uczelnianym barze przy kawie.

Tadeusz Sowa, absolwent ZPSB w Stargardzie

 

W dzisiejszych czasach wszystkie branże opierają swoje działania o ekonomię. Dlatego też opanowanie wiedzy na poziomie studiów licencjackich umożliwi Ci nie tylko zdobycie podstaw teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych. Dzięki temu zrozumiesz mechanizmy rządzące gospodarką i społeczeństwem, które będą niezastąpione podczas opracowywania analiz oraz syntez ekonomicznych, przygotowywania projektów, świadczenia usług doradczych, podejmowania decyzji w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów (ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych), negocjacji lub prowadzenia z sukcesami własnej działalności gospodarczej. Studia ekonomiczne poszerzą także Twoje horyzonty w dziedzinie zagadnień specjalistycznych dotyczących rachunkowości, logistyki czy zarządzania.

Jako Uczelnia, która przywiązuje szczególną wagę do zdobywania umiejętności praktycznych, postanowiliśmy oprzeć zajęcia o unikalne metody nauczania (poszczególne zagadnienia omawiane są na bazie case study i analiz lokalnych firm i przedsiębiorstw) oraz e-learning, które pomogą Ci zawsze być na bieżąco. Dodatkowym atutem jest kadra, w skład której wchodzą wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i sporym dorobkiem zawodowym.

Ekonomia w ZPSB to studia w Stargardzie oraz na innych wydziałach zamiejscowych naszej Uczelni – w Gryficach i Świnoujściu, a także w jednostce głównej w Szczecinie.

Kierunek akredytowany
Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ZPSB akredytację dla kierunku Ekonomia potwierdzającą jakość kształcenia na naszej Uczelni.