Jak walczyć z chorobą uzależnienia i jej skutkami – warsztat

Wszystkich zainteresowanych problematyką walki z uzależnieniami (studentów, wykładowców, terapeutów, osoby zainteresowane leczeniem i/lub ich rodziny) zapraszamy na prezentację Wspólnoty Anonimowych Narkomanów „NA”, która odbędzie się 29.11.2022 w siedzibie Wydziału ZPSB w Gryficach przy ul. J. Piłsudskiego 34, sala 101, godz. 12:00

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości zdrowienia z choroby uzależnienia poprzez regularne uczestnictwo w mityngach organizowanych przez NA i pracę w ramach programu Dwunastu Kroków.

NA to bezdochodowa wspólnota mężczyzn i kobiet uzależnionych od środków psychoaktywnych, których głównym celem jest zaprzestanie zażywania narkotyków. Wspólnotę „NA”  rekomenduje Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jako wartościowe wsparcie terapii uzależnień oraz cenną grupę wsparcia dla osób uzależnionych w utrzymywaniu abstynencji i profilaktyki nawrotowej.

Więcej nt. „NA”: www.anonimowinarkomani.org