Warunki

Jakie warunki trzeba spełnić, by studiować krócej? Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studia I lub II stopnia w ZPSB i chcesz przystąpić do procedury PEUs, sprawdź, jakie warunki należy spełnić:

  • kandydaci na studia I stopnia muszą posiadać świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
  • kandydaci na studia II stopnia muszą posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub równorzędnych i co najmniej trzy lata doświadczenia po ukończeniu studiów I stopnia;
  • kandydaci, którzy chcą studiować kolejny kierunek studiów I lub II stopnia, muszą posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.