Organizacja sesji

Podczas przedostatniego zjazdy w semestrze w naszej Uczelni odbywa się sesja egzaminacyjna (w przypadku niektórych przedmiotów zaliczenia i egzaminy mogą być zaplanowane wcześniej, o czym zawsze informujemy z wyprzedzeniem). Warunki uzyskania zaliczeń studenci poznają na początku semestru, kiedy to określana jest także ich forma i zakres. Harmonogram sesji ustalany jest przez Dziekana Wydziału i ogłaszany co najmniej 14 dni przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.

Wyniki przekazywane są bezpośrednio przez wykładowców lub publikowane w e-Dziekanacie.

Zgodnie z regulaminem studiów ustalane są przynajmniej dwa terminy, w których studenci mogą podejść do egzaminu – termin pierwszy oraz poprawka (termin drugi). Sesja poprawkowa odbywa się podczas ostatniego zjazdu w semestrze. Jeśli zajdzie taka potrzeba, każdy kolejny termin zaliczenia ustalasz już indywidualnie z wykładowcą. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

Rozliczenie sesji zimowej powinno nastąpić do końca marca, a sesji letniej – do połowy października. Jeśli przed terminami ostatecznymi rozliczenia sesji nie uda Ci się uzyskać pozytywnej oceny z danego przedmiotu, jesteś zobowiązany do złożenia podania o wpis warunkowy, który pozwoli Ci dalej studiować. W tym czasie będziesz musiał uzupełnić brakujące zaliczenia i egzaminy, ustalając ich terminy z prowadzącymi. Zgodnie z regulaminem studiów wpis warunkowy można otrzymać maksymalnie z dwóch przedmiotów i jest on płatny zgodnie z cennikiem studiów ZPSB.