Pismo studenckie

„Wprawka” – prace naukowe studentów ZPSB

Seria wydawnicza „Wprawka” stworzona została z myślą o studentach i absolwentach ZPSB, którzy rozpoczynają swoją działalność badawczą i są zainteresowani prezentacją wyników swoich badań empirycznych, projektów lub wdrożeń. W szczególności, zeszyty publikowane w ramach serii pomyślane zostały jako forma prezentacji wyróżniających się prac dyplomowych (pod względem wartości poznawczej, oryginalności, znaczenia praktycznego wyników, aktualności podejmowanej tematyki tematu itp.).

Dzięki zeszytom, początkujący badacze:

  • uzyskują możliwość publikacji wyników badań empirycznych, ciekawych projektów lub wdrożeń praktycznych,
  • rozwijają umiejętności badawcze,
  • promują pisarstwo naukowe,
  • toczą dyskurs naukowy, mając za przedmiot konkretną pozycję książkową, interesujące wydarzenie, ciekawy case study (przypadek) czy problem teoretyczny,
  • wzbogacają swój życiorys naukowy i/lub zawodowy.

„Wprawka” nie preferuje żadnej dyscypliny naukowej, a poszczególne zeszyty nie mają sprecyzowanego z góry tematu przewodniego. Tym samym, „Wprawka” stanowi płaszczyznę dla debiutu naukowego niezależnie od kierunku studiów reprezentowanego przez autora artykułu.

Wersją pierwotną pisma jest wersja elektroniczna.

Wszystkie artykuły są publikowane w wolnym dostępie (open access) w języku polskim i dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma.

Dla autorów