Kierunki

Chcesz rozwinąć swoją karierę zawodową? Nie kończ na dyplomie licencjata lub magistra. Zapoznaj się z możliwościami, jakie dają studia podyplomowe. W ZPSB obok standardowego programu nauczania na studiach podyplomowych realizujesz także kursy, które pozwalają Ci rozwinąć kompetencje kluczowe. To niezykła szansa, żeby być o krok dalej na swojej ścieżce zawodowej. Poznaj ofertę studiów podyplomowych w ZPSB w Gryficach.

 

ZPSB w Gryficach

Kierunek: Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Kierunek: Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Kierunek: Geragogika i opieka nad osobami starszymi Nowość

Kierunek: Grafika komputerowa i marketing internetowy

Kierunek: Księgowość i płace w małej firmie Nowość

Kierunek: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem Nowość

Kierunek: Menedżer BHP Nowość

Kierunek: Oligofrenopedagogika

Kierunek: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne

Kierunek: Psychologia biznesu Nowość

Kierunek: Resocjalizacja i socjoterapia

Kierunek: Zarządzanie kryzysowe Nowość