ZPSB w Gryficach

Kierunek: Diagnoza i terapia pedagogiczna Tylko online

Kierunek: Doradztwo i coaching kariery Nowość

Kierunek: Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu Tylko online

Kierunek: Kompetencje międzykulturowe Nowość Tylko online

Kierunek: Menadżer BHP Tylko online

Kierunek: Menedżer samorządu terytorialnego Nowość Tylko online

Kierunek: Menedżer sprzedaży Nowość

Kierunek: Oligofrenopedagogika Tylko online

Kierunek: Pedagog szkolny Tylko online

Kierunek: Pedagogika dzieci i młodzieży zdolnej i uzdolnionej Tylko online

Kierunek: Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych Nowość

Kierunek: Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych Nowość

Kierunek: Resocjalizacja i socjoterapia Tylko online

Kierunek: Terapia zajęciowa Nowość