Kierunki

ZPSB w Gryficach

Kierunek: Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Kierunek: Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Kierunek: Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Kierunek: Księgowość i płace w małej firmie

Kierunek: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem Nowość

Kierunek: Menedżer BHP Nowość

Kierunek: Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji Nowość

Kierunek: Oligofrenopedagogika

Kierunek: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne

Kierunek: Psychologia biznesu Nowość

Kierunek: Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień Nowość

Kierunek: Social media manager Nowość

Kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej Nowość

Chcesz rozwinąć swoją karierę zawodową? Nie kończ na dyplomie licencjata lub magistra. Zapoznaj się z możliwościami, jakie dają studia podyplomowe. W ZPSB obok standardowego programu nauczania na studiach podyplomowych realizujesz także kursy, które pozwalają Ci rozwinąć kompetencje kluczowe. To niezykła szansa, żeby być o krok dalej na swojej ścieżce zawodowej. Poznaj ofertę studiów podyplomowych w ZPSB w Gryficach.