Kierunki

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

Rezerwuję miejsce

ZPSB w Gryficach

Kierunek: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (online) Nowość

Kierunek: Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne)

Kierunek: Kadry i płace Nowość

Kierunek: Komunikacja i psychologia w biznesie Nowość

Kierunek: Komunikacja i psychologia w wychowaniu i kształceniu Nowość

Kierunek: Logistyka (online) Nowość

Kierunek: Media społecznościowe i grafika w biznesie Nowość

Kierunek: Menedżer BHP (blended learning) Nowość

Kierunek: Metodyka zdalnego nauczania dla trenerów i nauczycieli (online) Nowość

Kierunek: Oligofrenopedagogika (blended learning) Nowość

Kierunek: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Kierunek: Resocjalizacja i socjoterapia Nowość

Kierunek: Zarządzanie w sektorze publicznym Nowość

Chcesz rozwinąć swoją karierę zawodową? Nie kończ na dyplomie licencjata lub magistra. Zapoznaj się z możliwościami, jakie dają studia podyplomowe. W ZPSB obok standardowego programu nauczania na studiach podyplomowych realizujesz także kursy, które pozwalają Ci rozwinąć kompetencje kluczowe. To niezykła szansa, żeby być o krok dalej na swojej ścieżce zawodowej. Poznaj ofertę studiów podyplomowych w ZPSB w Gryficach.