ZPSB w Gryficach

Kierunek: Animator czasu wolnego Nowość

Kierunek: Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (RODO) Nowość

Kierunek: Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Kierunek: Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Kierunek: Kadry i płace Nowość

Kierunek: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kierunek: Menedżer BHP

Kierunek: Oligofrenopedagogika

Kierunek: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne

Kierunek: Psychologia praktyczna dla nauczycieli. Metody wspierania dzieci i młodzieży. Nowość

Kierunek: Resocjalizacja i socjoterapia Nowość

Kierunek: Social media i e-marketing w turystyce Nowość

Kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju

Chcesz rozwinąć swoją karierę zawodową? Nie kończ na dyplomie licencjata lub magistra. Zapoznaj się z możliwościami, jakie dają studia podyplomowe. W ZPSB obok standardowego programu nauczania na studiach podyplomowych realizujesz także kursy, które pozwalają Ci rozwinąć kompetencje kluczowe. To niezykła szansa, żeby być o krok dalej na swojej ścieżce zawodowej. Poznaj ofertę studiów podyplomowych w ZPSB w Gryficach.