Ceny / opłaty

Nasz elastyczny system płatności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie i możliwości finansowe naszych studentów. Jeśli chcesz rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe, wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób opłacenia studiów: z góry lub rozłożony na 2, 9 lub 12 rat.

W ZPSB możesz mieć pewność, że Twoje czesne nie wzrośnie w trakcie studiowania. W momencie podpisania umowy znać będziesz dokładną sumę jaką zapłacisz za studia.

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Animator czasu wolnego – NOWOŚĆ 384 zł 507 zł 2284 zł 4480 zł
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w biznesie (RODO) – NOWOŚĆ 364 zł 481 zł 2167 zł 4250 zł
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 384 zł 507 zł 2284 zł 4480 zł
Kadry i płace 364 zł 481 zł 2167 zł 4250 zł
Menadżer BHP 364 zł 481 zł 2167 zł 4250 zł
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 364 zł 481 zł 2167 zł 4250 zł
Oligofrenopedagogika 384 zł 507 zł 2284 zł 4480 zł
Social media i e-marketing w turystyce – NOWOŚĆ 364 zł 481 zł 2167 zł 4250 zł
Psychologia praktyczna dla nauczycieli. Metody wspierania dzieci i młodzieży – NOWOŚĆ 384 zł 507 zł 2284 zł 4480 z

 

https://www.zpsb.pl/gryfice/wp-admin/edit.php?post_type=studies_postgraduate

Kierunek 15 rat 9 rat 3 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych w Gryficach
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 365 zł 603 z 2715 zł 5325 zł
Przygotowanie pedagogiczne 365 zł 603 zł 2715 zł 5325 zł
Resocjalizacja i socjoterapia – NOWOŚĆ 365 zł 603 zł 2715 zł 5325 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju 365 zł 603 zł 2715 zł 5325 zł

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą należną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.

Warunkiem przyjęcia na studia w ZPSB jest uregulowanie opłaty wpisowej w wysokości 450 zł (poza okresem promocji). Informacja o tym, na jakie konto należy wpłacać opłatę wpisową znajduje się poniżej.

Płatności

  • przelewem na konto naszej Uczelni:
    • Wydział w Gryficach – nr: 21 1240 3842 1111 0000 3081 9544

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania studiów podyplomowych

  • Dla kogo? Dla pracowników i pracodawców.
  • Ile? Do 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorstw i do 80% dla pozostałych firm.
  • Skąd? Ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
  • Jak je zdobyć? Zgłoś się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy, uzyskaj więcej informacji i złóż wniosek o dofinansowanie.