Ceny / opłaty

Nasz elastyczny system płatności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie i możliwości finansowe naszych studentów. Jeśli chcesz rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe, wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób opłacenia studiów: z góry lub rozłożony na 2, 9 lub 12 rat.

W ZPSB możesz mieć pewność, że Twoje czesne nie wzrośnie w trakcie studiowania. W momencie podpisania umowy znać będziesz dokładną sumę jaką zapłacisz za studia.

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Animator czasu wolnego – NOWOŚĆ 384 zł
363,17 zł
507 zł
479,22 zł
2284 zł
2159 zł
4480 zł
4230 zł
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w biznesie (RODO) – NOWOŚĆ 364 zł
343,17 zł
481 zł
453,22 zł
2167 zł
2042 zł
4250 zł
4000 zł
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 384 zł
363,17 zł
507 zł
479,22 zł
2284 zł
2159 zł
4480 zł
4230 zł
Kadry i płace 364 zł
343,17 zł
481 zł
453,22 zł
2167 zł
2042 zł
4250 zł
4000 zł
Menadżer BHP 364 zł
343,17 zł
481 zł
453,22 zł
2167 zł
2042 zł
4250 zł
4000 zł
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 364 zł
343,17 zł
481 zł
453,22 zł
2167 zł
2042 zł
4250 zł
4000 zł
Oligofrenopedagogika 384 zł
363,17 zł
507 zł
479,22 zł
2284 zł
2159 zł
4480 zł
4230 zł
Social media i e-marketing w turystyce – NOWOŚĆ 364 zł
343,17 zł
481 zł
453,22 zł
2167 zł
2042 zł
4250 zł
4000 zł
Psychologia praktyczna dla nauczycieli. Metody wspierania dzieci i młodzieży – NOWOŚĆ 384 zł
363,17 zł
507 zł
479,22 zł
2284 zł
2159 zł
4480 zł
4230 zł

 

https://www.zpsb.pl/gryfice/wp-admin/edit.php?post_type=studies_postgraduate

Kierunek 15 rat 9 rat 3 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych w Gryficach
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 365 zł
348,33 zł
603 zł
575,22 zł
2715 zł
2590 zł
5325 zł
5075 zł
Przygotowanie pedagogiczne 365 zł
348,33 zł
603 zł
575,22 zł
2715 zł
2590 zł
5325 zł
5075 zł
Resocjalizacja i socjoterapia – NOWOŚĆ 365 zł
348,33 zł
603 zł
575,22 zł
2715 zł
2590 zł
5325 zł
5075 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju 365 zł
348,33 zł
603 zł
575,22 zł
2715 zł
2590 zł
5325 zł
5075 zł

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą należną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.

Warunkiem przyjęcia na studia w ZPSB jest uregulowanie opłaty wpisowej w wysokości 450 zł (poza okresem promocji). Informacja o tym, na jakie konto należy wpłacać opłatę wpisową znajduje się poniżej.

Płatności

  • przelewem na konto naszej Uczelni:
    • Wydział w Gryficach – nr: 21 1240 3842 1111 0000 3081 9544

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania studiów podyplomowych

  • Dla kogo? Dla pracowników i pracodawców.
  • Ile? Do 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorstw i do 80% dla pozostałych firm.
  • Skąd? Ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
  • Jak je zdobyć? Zgłoś się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy, uzyskaj więcej informacji i złóż wniosek o dofinansowanie.