Ceny / opłaty

Nasz elastyczny system płatności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie i możliwości finansowe naszych studentów. Jeśli chcesz rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe, wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób opłacenia studiów: z góry lub rozłożony na 2, 4 lub 12 rat.

W ZPSB możesz mieć pewność, że Twoje czesne nie wzrośnie w trakcie studiowania. W momencie podpisania umowy znać będziesz dokładną sumę jaką zapłacisz za studia.

Kierunek 12 rat 4 raty 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Animator czasu wolnego – NOWOŚĆ 300 zł
258,33 zł
900
775 zł
1800
1550 zł
3600
3100 zł
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w biznesie (RODO) – NOWOŚĆ 300 zł
258,33 zł
900
775 zł
1800
1550 zł
3600
3100 zł
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (online) – NOWOŚĆ 300 zł
258,33 zł
900
775 zł
1800
1550 zł
3600
3100 zł
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne) 405 zł
363,33 zł
1215 zł
1090 zł
2430 zł
2180 zł
4860 zł
4360 zł
Kadry i płace – NOWOŚĆ 395 zł
353,33 zł
1185 zł
1060 zł
2370 zł
2120 zł
4740 zł
4240 zł
Komunikacja i psychologia w biznesie – NOWOŚĆ 405 zł
363,33 zł
1215 zł
1090 zł
2430 zł
2180 zł
4860 zł
4360 zł
Komunikacja i psychologia w wychowaniu i kształceniu – NOWOŚĆ 405 zł
363,33 zł
1215 zł
1090 zł
2430 zł
2180 zł
4860 zł
4360 zł
Logistyka (online) – NOWOŚĆ 395 zł
353,33 zł
1185 zł
1060 zł
2370 zł
2120 zł
4740 zł
4240 zł
Media społecznościowe i grafika w biznesie – NOWOŚĆ 405 zł
363,33 zł
1215 zł
1090 zł
2430 zł
2180 zł
4860 zł
4360 zł
Metodyka zdalnego nauczania dla trenerów i nauczycieli (online) – NOWOŚĆ 395 zł
353,33 zł
1185 zł
1060 zł
2370 zł
2120 zł
4740 zł
4240 zł
Menadżer BHP (blended learning) – NOWOŚĆ 395 zł
353,33 zł
1185 zł
1060 zł
2370 zł
2120 zł
4740 zł
4240 zł
Oligofrenopedagogika (blended learning) – NOWOŚĆ 405 zł
363,33 zł
1215 zł
1090 zł
2430 zł
2180 zł
4860 zł
4360 zł
Pedagogika lecznicza i terapeutyczna – NOWOŚĆ 395 zł
353,33 zł
1185 zł
1060 zł
2370 zł
2120 zł
4740 zł
4240 zł
Psychologia praktyczna dla nauczycieli. Metody wspierania dzieci i młodzieży – NOWOŚĆ 395 zł
353,33 zł
1185 zł
1060 zł
2370 zł
2120 zł
4740 zł
4240 zł
Profilaktyka i terapia uzależnień – NOWOŚĆ 405 zł
363,33 zł
1215 zł
1090 zł
2430 zł
2180 zł
4860 zł
4360 zł
Social media i e-marketing w turystyce – NOWOŚĆ 405 zł
363,33 zł
1215 zł
1090 zł
2430 zł
2180 zł
4860 zł
4360 zł
Zarządzanie e-commerce (online) – NOWOŚĆ 405 zł
363,33 zł
1215 zł
1090 zł
2430 zł
2180 zł
4860 zł
4360 zł
Zarządzanie w sektorze publicznym – NOWOŚĆ 405 zł
363,33 zł
1215 zł
1090 zł
2430 zł
2180 zł
4860 zł
4360 zł

 

https://www.zpsb.pl/gryfice/wp-admin/edit.php?post_type=studies_postgraduate

Kierunek 18 rat 4 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych w Gryficach
Resocjalizacja i socjoterapia (studia kwalifikacyjne) – NOWOŚĆ

330 zł

302,22 zł

1485 zł

1360 zł

2970 zł

2720 zł

5940 zł

5440 zł

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą należną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.

Warunkiem przyjęcia na studia w ZPSB jest uregulowanie opłaty wpisowej w wysokości 450 zł (poza okresem promocji). Informacja o tym, na jakie konto należy wpłacać opłatę wpisową znajduje się poniżej.

Płatności

  • przelewem na konto naszej Uczelni:
    • Wydział w Gryficach – nr: 21 1240 3842 1111 0000 3081 9544

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania studiów podyplomowych

  • Dla kogo? Dla pracowników i pracodawców.
  • Ile? Do 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorstw i do 80% dla pozostałych firm.
  • Skąd? Ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
  • Jak je zdobyć? Zgłoś się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy, uzyskaj więcej informacji i złóż wniosek o dofinansowanie.