Opłaty

Rozliczenia czesnego

Jeśli masz pytania dotyczące płatności za studia, liczby rat czy tego, na jakie konto powinieneś uiszczać opłaty, pracownicy Dziekanatu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu chętnie Ci to wyjaśnią.

Wydział w Gryficach – Dziekanat
adres: ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice, I piętro, pok. 201
tel.: 91 387 70 98
fax: 91 38 77 098
e-mail: gryfice@zpsb.pl

Regulamin płatności

Cennik opłat 2023-24

 

 

Faktury VAT

Chcesz otrzymać fakturę VAT za czesne? Wystawiamy je zarówno indywidualnym studentom, jak i firmom, które opłacają studia swoim pracownikom. Konieczność wystawienia faktury zgłoś wcześniej, podając niezbędne dane. Skontaktuj się w tej sprawie z naszym Dziekanatem.

Wydział w Gryficach – Dziekanat
adres: ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice, I piętro, pok. 201
tel.: 91 387 70 98
fax: 91 38 77 098
e-mail: gryfice@zpsb.pl

Płatności

  • wszystkie płatności (czesne, jak i inne zobowiązania) prosimy uiszczać na indywidualne konto wygenerowane w systemie e-Dziekanat
  • wpisowe należy wpłacać bezpośrednio na konto ZPSB – Wydział w Gryficach – nr: 21 1240 3842 1111 0000 3081 9544