Informacje organizacyjne

 • Rekrutacja na wszystkie szkolenia i kursy prowadzona jest zgodnie z harmonogramem szkoleń.
 • Rekrutacja odbywa się elektronicznie na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy opisie szkolenia.
 • Płatność za szkolenie/kurs powinna być dokonana przelewem przed jego rozpoczęciem. Tytuł przelewu powinien zawierać:
  • imię i nazwisko Uczestnika
  • tytuł szkolenia/kursu

Numer konta bankowego:

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Wydział w Gryficach

21 1240 3842 1111 0000 3081 9544

 • Na prośbę zainteresowanych osób, ZPSB wystawia faktury VAT. Zgłoszenie wystawienia faktury powinno zawierać:
  • dane adresowe nabywcy oraz odbiorcy faktury
  • imię i nazwisko Uczestnika
  • tytuł szkolenia/kursu

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Wydział w Gryficach
ul. Piłsudskiego 34
72-300 Gryfice

tel. 38 77 098
e-mail: gryfice@zpsb.pl

 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie, zwrot dokonanej płatności możliwy jest po przesłaniu pisemnego wniosku, zawierającego:
  • dane adresowe płatnika
  • numer konta bankowego, z którego dokonano wpłaty
  • imię i nazwisko Uczestnika, którego dotyczy zwrot
  • tytuł szkolenia/kursu
 • Uczestnikowi, który zrezygnuje ze szkolenia/kursu później niż 3 dni robocze przed realizacją szkolenia/kursu, nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie/kurs.
 • W sytuacji, gdy szkolenie/kurs zostaje odwołane przez ZPSB, Uczestnikowi przysługuje zwrot całej opłaty za szkolenie/kurs.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie wystawione przez Organizatora.
 • Tutaj możesz zapoznać się z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w ZPSB