Organizacja studiów

Rezerwuję miejsce

 

Masz pytania dotyczące studiów podyplomowych na Wydziale ZPSB w Gryficach? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te zadawane najczęściej.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w ZPSB w Gryficach?

zajęcia tylko w piątki popołudniami i soboty
wykładowcy-praktycy
praktyczne kierunki studiów
studia w modelu Knowledge@Work
rozwój kompetencji kluczowych
innowacyjne metody nauczania
studia blisko domu

Ile trwają studia i jak często odbywają się zajęcia?
Studia podyplomowe w ZPSB trwają dwa lub trzy semestry i są prowadzone w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się dwa-trzy razy w miesiącu, w piątki w godzinach 16:00-20:00 oraz soboty w godzinach 8:30-17:00 (niedziele zazwyczaj są wolne). Łącznie podczas jednego zjazdu uczestniczysz w 15 godzinach dydaktycznych. W naszej ofercie mamy też studia prowadzone metodą e-learningową, czyli zdalnie i w całości przez internet.

Kto może studiować na studiach podyplomowych?
Na studia podyplomowe przyjmujemy osoby posiadające dyplom inżyniera, licencjata lub magistra. W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby, które ukończyły szkołę średnią z tą różnicą, że zamiast świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymują one zaświadczenie ukończenia kursu.

Czy otrzymam potwierdzenie ukończenia studiów?
Po zakończeniu studiów otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze wskazaniem kierunku studiów oraz wykazem zrealizowanych przedmiotów. Niektóre studia podyplomowe w ZPSB mają charakter studiów kwalifikacyjnych. To oznacza, że dają Ci kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania określonego zawodu.

Na czym polega zaliczenie?
Podstawą do wydania świadectwa jest złożenie i uzyskanie pozytywnej oceny z projektu końcowego oraz zdanie egzaminu końcowego. Aby być dopuszczonym do procedury dyplomowej, musisz być obecny na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, a także zrealizować praktyki (jeśli są one przewidziane w programie). Na studiach podyplomowych nie ma sesji egzaminacyjnej.

Czy dostanę materiały dydaktyczne?
Do każdego modułu zajęć otrzymasz bezpłatnie materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe w formie prezentacji oraz opracowanych przez prowadzącego treści z poszczególnych modułów, które pomogą Ci utrwalić zdobywaną wiedzę. Wysyłamy je do naszych słuchaczy w formie elektronicznej bądź przygotowujemy komplety opracowań dla każdej osoby.

Gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 34, w świetnie wyposażonych salach wykładowych.

Czy studenci studiów podyplomowych mogą korzystać z uczelnianej biblioteki?
Studenci studiów podyplomowych mogą korzystać z biblioteki Wydziału ZPSB w Gryficach, w której znajdą fachową literaturę polską i zagraniczną, a także z Biblioteki Pedagogicznej w Gryficach, z którą nasza Uczelnia posiada porozumienie o współpracy. Nasi słuchacze mają również dostęp do zasobów Biblioteki Cyfrowej ZPSB, a za pośrednictwem platformy e-learningowej także do baz dydaktycznych.

Z jakimi sprawami mogę zgłosić się do opiekuna studiów?
Każda grupa słuchaczy studiów podyplomowych w ZPSB posiada opiekuna, który służy pomocą w kwestiach merytorycznych, dydaktycznych oraz formalnych i z pewnością odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami – na pewno na nie odpowiemy:
tel.: 91 387 70 98
e-mail: gryfice@zpsb.pl