Pytania i odpowiedzi

Czy podczas tegorocznej rekrutacji mogę podjąć studia na dowolnym kierunku i wziąć udział w procedurze PEUs?
Nie. W zbliżającym się roku akademickim w ramach procedury PEUs możliwe jest rozpoczęcia studiów na kierunku Ekonomia studia I stopnia w Gryficach, lub na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie na studiach I stopnia na innych wydziałach ZPSB, oraz na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia w Szczecinie.

Czy za procedurę PEUs będę musiał zapłacić?
Tak. Opłata administracyjna wynosi 250 zł plus dodatkowo płatne punkty ECTS, które podlegają weryfikacji (50 zł za każdy punkt).Podpiszemy z Tobą umowę dotyczącą wysokości opłat za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się.

Czy mogę od razu przystąpić do procedury PEUs?
Tak. W momencie, gdy aplikujesz na studia na naszej Uczelni, możesz jednocześnie przystąpić do procedury PEUs. Sprawdź dokładnie, jak wygląda program dla wybranego przez Ciebie kierunku (studia I stopnia Ekonomia).

Czy długo będę musiał czekać na wyniki procedury PEUs?
Nie. Na podstawie złożonej przez Ciebie aplikacji Uczelniany Koordynator ds. PEUs wyznaczy termin oraz sposób weryfikacji efektów uczenia się, a o rozpatrzeniu Twojego wniosku dowiesz się w ciągu 10 dni.

Czy aplikując na studia mogę jednocześnie przystąpić do procedury PEUs?
Tak. Rekrutacja na studia w ZPSB trwa od kwietnia do września i w tym czasie możesz od razu rozpocząć procedurę PEUs. Dzięki jej pozytywnemu rozpatrzeniu będziesz mógł skrócić okres swojej nauki.

Czy Uczelnia udziela pomocy w ramach procedury PEUs?
Tak. Jeśli nie jesteś pewien, jakie dokumenty należy złożyć lub jakich formalności dopełnić, pracownicy ZPSB w Gryficach chętnie udzielą Ci niezbędnego wsparcia. Swoje pytania możesz też zadać mailowo: gmaniak@zpsb.pl.