Jak skrócić czas nauki

Procedura PEUs weryfikuje Twoją dotychczasową edukację, doświadczenie zawodowe i rzeczywiste umiejętności, zdobyte w nieformalnym procesie kształcenia oraz pozwala zestawić je z programem studiów licencjackich lub magisterskich. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu Twojej nauki w ZPSB.

Zobacz, co jest uwzględniane w procedurze PEUs:

świadectwa i dyplomy ukończenia studiów

Jeśli skończyłeś studia podyplomowe, masz tytuł licencjata lub magistra, to uwzględnimy to w procesie PEUs. Weźmiemy także pod uwagę zaliczenia konkretnych przedmiotów lub modułów, jeśli studia zostały przez Ciebie przerwane.

kursy i szkolenia

Ukończyłeś jakieś dodatkowe szkolenia lub kursy? Zdobyłeś certyfikaty językowe? Te dokumenty także mogą być uwzględnione w procedurze PEUs.

doświadczenie zawodowe

Pozytywnie zdałeś egzamin zawodowy? Masz doświadczenie na konkretnym stanowisku albo możesz pochwalić się dodatkowymi kwalifikacjami? Jeśli posiadasz także świadectwo pracy wraz z opisem swoich obowiązków, nie zapomnij o tym wspomnieć w dokumentach aplikacyjnych.

opinie i rekomendacje

Pracodawca wystawił Ci pozytywną ocenę? Współpracowałeś z kimś, kto docenił Twoje umiejętności i możesz to udokumentować? Takie opinie i referencje także zostaną uwzględnione w PEUs.

inne

Prowadziłeś projekty? Realizowałeś ciekawe przedsięwzięcia? Koniecznie uwzględnij wszystkie swoje dodatkowe działania i zaangażowanie w dokumentach aplikacyjnych.