Około Pedagogii

ISSN 2720-7498

Zeszyty Naukowe ZPSB OKOŁO PEDAGOGII  to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Wydawnictwo  stanowi platformę prezentacji prac naukowych, popularno-naukowych, a także szeroko rozumianej teoretycznej refleksji edukacyjnej i wymiany doświadczeń z obszaru edukacyjnej praktyki.