Zarządzanie usługami społecznymi

 

Kierunek
 • Polityka Społeczna
Specjalność
 • Zarządzanie usługami społecznymi
Rodzaj studiów
 • Magisterskie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 4 semestry
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Nauki społeczne we współczesnym środowisku bardzo dynamicznie się rozwijają. Znaczące zmiany społeczne zachodzące na przestrzeni ostatnich lat oraz stałe doskonalenie się ludzi sprawia, że ciągle kształtowane są nowe potrzeby i oczekiwania ogółu. Zarządzanie usługami społecznymi to specjalność na kierunku polityka społeczna, która skupia się na zaspokajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów dotyczących społeczeństwa.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 691,67 zł!

 

Dlaczego warto się zdecydować się na poznanie nauk społecznych?

Studenci decydujący się na tę specjalność uzyskają interdyscyplinarne kompetencje z obszaru polityki społecznej, zarządzania oraz pedagogiki i nauk socjologicznych. Będą oni przygotowani do wykonywania rozmaitych zawodów związanych z zaspokajaniem potrzeb społeczeństwa, rozwiązywaniem problemów społecznych oraz rozwijaniem jednostek oraz grup o charakterze lokalnym i nie tylko.

Cel studiów

Studia na specjalności zarządzanie usługami społecznymi mają na celu przygotować słuchaczy do pracy na rzecz społeczeństwa w obecnych warunkach. Po ukończeniu tej specjalności i obronieniu pracy dyplomowej słuchacze otrzymają tytuł magistra oraz będą posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk socjologicznych i społecznych, a także pedagogiki i zarządzania.

Studia na kierunku polityka społeczna to wybór idealny dla każdego, kto chce dbać o potrzeby społeczeństwa i wiąże swoją karierę z pracą w organizacjach, fundacjach lub jednostkach samorządowych czy administracyjnych. Polityka społeczna to angażujący i innowacyjny kierunek, skupiony na potrzebach współczesnego społeczeństwa, który doskonale przygotowuje do zajmowania się społecznym, gospodarczym i kulturowym wymiarem życia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych instytucji świadczących usługi społeczne.

Korzyści dla studentów:

Studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu niosą za sobą wiele zalet. Wśród plusów wyboru specjalności zarządzanie usługami społecznymi należy wskazać:

 • interdyscyplinarne podejście do obserwowanych aktualnie zjawisk i wyzwań społeczno-ekonomicznych i zarządzania publicznego,
 • skupienie się na realnych problemach współczesnego społeczeństwa,
 • nauka pod okiem praktyków z doświadczeniem naukowym oraz w pracy społecznej,
 • modułowy program nauki, który sprawia, że przyswajanie wiedzy jest bardziej uporządkowane i efektywne,
 • udział w zajęciach praktycznych, pozwalających przygotować się dobrze do wyzwań zawodowych w przyszłości.

Dlaczego warto wybrać studia na specjalności zarządzanie usługami społecznymi w ZPSB?

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to prywatna uczelnia wyższa, która dba o edukację swoich studentów od wielu lat. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz program edukacyjny był na jak najwyższym poziomie. Zapewniamy kształcenie dopasowane do aktualnych wymogów rynku pracy oraz oparte na współcześnie obowiązujących teoriach i informacjach. Dzięki temu nasi studenci doskonale znają branżę, w której chcą się rozwijać i mogą czuć się przygotowani na rozmaite wyzwania zawodowe.

Specjalność zarządzanie usługami społecznymi na studiach drugiego stopnia to kierunek, który pozwala na przygotowanie kompetentnej kadry pracowniczej, chcącej rozwijać swoją karierę w zakresie świadczenia usług dla społeczeństwa. Osoby po tej specjalności będą przygotowane zarówno do pracy w jednostkach samorządowych, jak i w wielu innych organizacjach publicznych, a także firmach i fundacjach prywatnych i pozarządowych.

Dla kogo są przeznaczone studia drugiego stopnia na specjalności zarządzanie usługami społecznymi?

Specjalność zarządzanie usługami społecznymi na kierunku polityka społeczna to studia drugiego stopnia dla osób, które chcą pracować w:

 • administracji państwowej, jednostkach samorządowych oraz w urzędach pracy albo w jednostkach zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi,
 • fundacjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem aktywizacji zawodowej społeczeństwa, ubezpieczeniami społecznymi, wsparciem jednostek oraz społeczności lokalnej, a także organizujących kampanie i badania społeczne o różnej tematyce,
 • organizacjach prywatnych skupiających się na świadczeniu usług społecznych związanych z ubezpieczeniami, rynkiem pracy, badaniem problemów i zasobów środowisk lokalnych oraz zarządzaniem dotacjami i dofinansowaniami.

Metodyka:

Studia drugiego stopnia w ZPSB na specjalności zarządzanie usługami społecznymi prowadzone są z wykorzystaniem systemu modularnego. Słuchacze są przygotowani z licznych zagadnień związanych z zarządzaniem potrzebami społecznymi oraz z rozwiązywaniem problemów społeczeństwa. Podział nauki na bloki tematyczne sprawia, że przyswajanie wiedzy na tych studiach jest bardziej efektywne i znacznie szybsze. Dużą zaletą studiów drugiego stopnia w ZPSB jest fakt, że mają one w dużym stopniu charakter praktyczny. Poza wykładami i ćwiczeniami słuchacze biorą udział w spotkaniach studyjnych, warsztatach i panelach dyskusyjnych.

 

Program studiów:

Realizowane w procesie kształcenia treści merytoryczne łączą zagadnienia z obszaru nauk społecznych, takich jak:

 • nauki o zarządzaniu,
 • ekonomia,
 • socjologia,
 • pedagogika,
 • psychologia,
 • nauki o polityce i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej.

W programie studiów ujęto wyodrębnione merytorycznie moduły, z dużym udziałem zajęć o charakterze praktycznym. Przykładowe kursy:

 • psychologia społeczna,
 • ekonomia współczesna,
 • współczesne wyzwania i problemy społeczne,
 • innowacyjna polityka społeczna,
 • instrumenty finansowania polityki społecznej,
 • zarządzanie projektami społecznymi,
 • zarządzanie różnorodnością,
 • design Thinking w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • cyfrowe style życia.

Duży udział modułów obieralnych stwarza możliwości indywidualizacji programu kształcenia. Praktyka studencka wynosi 3 miesiące. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów społecznych przez świadczenie usług społecznych.

Trenerzy na kierunku:

Lider specjalności: dr Andżelika Retmańczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie