Menadżer BHP

 

Kierunek
 • Menedżer BHP
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Zgodnie z obowiązującymi normami każda firma czy instytucja zatrudniająca powyżej 100 pracowników zobligowana jest do zatrudnienia inspektora BHP. Z kolei właściciele mniejszych działalności gospodarczych zatrudniają zewnętrznych specjalistów BHP. Każdy absolwent tego kierunku na studiach podyplomowych uzyska możliwość założenia własnej firmy zajmującej się prowadzeniem szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 •  już od 369 zł!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Menadżer BHP

Cel studiów i adresaci

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kompetencji i uprawnień w dziedzinie właściwego realizowania zadań służb BHP w przedsiębiorstwie, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podczas zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

 • zasad organizacji, planowania, realizacji działań i zarządzania zintegrowanym systemem bezpieczeństwa pracy i zarządzania ryzykiem.

Dowiadują się także, jak skutecznie zapobiegać wypadkom i awariom w trakcie pracy, jak eliminować zagrożenia mogące mieć negatywne konsekwencje i prowadzić do utraty życia lub zdrowia przez pracowników firmy. 

Studia kierowane do:

 • wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe, chcących zdobyć podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również do osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

Absolwenci studiów na kierunku menadżer BHP mogą podjąć w przyszłości pracę na stanowiskach etatowych i menadżerskich z zakresu służb bezpieczeństwa. Czekają na nich posady, takie jak inspektorzy i specjaliści BHP. Mogą zostać kierownikami wyższego i średniego szczebla z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz reagowania kryzysowego lub ochrony informacji niejawnych. Studia te zapewniają możliwość ubiegania się o zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i w urzędach państwowych. Absolwenci kierunku menadżer BHP mogą znaleźć zatrudnienie w wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, centrach powiadamiania ratunkowego, a także Agencjach ochrony, firmach zajmujących się wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania i zakładach produkcyjnych.

Atuty kierunku

Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora BHP, a po zdobyciu rocznego doświadczenia zawodowego – specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468 z póżn.zm.). 

Ponadto, dzięki dobrze skonstruowanemu programowi studiów, absolwent:

 • posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP w zakładzie pracy; 
 • uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program studiów

Blok podstawowych kompetencji menedżerskich (20 godz.)

 1. Efektywność osobista menedżera
 2. Prawna ochrona pracy

BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH. 110 godz.

 1. Zagrożenia w środowisku pracy 
 2. Ocena ryzyka zawodowego 
 3. Techniczne bezpieczeństwo pracy 
 4. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 6. Ochrona środowiska naturalnego
 7. Ochrona przeciwpożarowa
 8. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 9. Bezpieczeństwo przetwarzania i ochrona danych osobowych

Blok przygotowania pedagogicznego: Szkolenia BHP (50 godz.)

 1. Psychologia pracy 
 2. Andragogika
 3. Metodyka szkoleń BHP 

Blok dobrych praktyk (20 godz.)

 1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 2. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy – dobre praktyki

Łączna liczba godzin: 200 godzin

Organizacja zajęć

On-line – studia podyplomowe realizowane są w trybie on-line (z wykorzystaniem aplikacji MS Teams) – z wyjątkiem bloku dobrych praktyk (20 godz.) realizowanego na sali. 

Studia trwają dwa semestry, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele w godz. 9.00-17.00 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd).

Warunki ukończenia studiów

 • Egzamin końcowy w formie pytań testowych na platformie e-learnigowej Moodle
 • Warunek dopuszczenia do egzaminu: minimum 80% obecności na zajęciach.

Lider specjalności:

 

Anna Szwarnóggłówny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, nauczyciel akademicki przedmiotów BHP i PPOŻ, państwowy egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie Technik BHP. Doświadczony wykładowca i trener, który z powodzeniem łączy praktykę z teorią i w sposób najbardziej przystępny i interesujący stara się przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie studentom, właścicielom firm, ich pracownikom oraz każdemu, kto wie jak ważna i potrzebna jest wiedza z zakresu BHP w codziennym życiu. Z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą pn.  BHP Outsourcing www.bhp-stargard.pl