Rekrutacja

Jeśli chcesz zapisać się na kurs lub szkolenie:

  • wypełnij formularz zgłoszeniowy 
  • opłać szkolenie przelewem na nasze konto: nr: 13 1240 3927 1111 0010 4608 6258 (PeKaO S.A. O/Stargard)

Aktualna oferta szkoleń

Przesłanie zgłoszenia stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników kursu. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.