Tryby studiów

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu decydując się na studia I, będziesz mieć wybór pomiędzy 3 formami studiowania: stacjonarną, niestacjonarną oraz studiami online.

Studia stacjonarne (Wydział w Szczecinie)

Studia stacjonarne polegają na zajęciach prowadzonych bezpośrednio na uczelni od poniedziałku do piątku. Dokładny plan swoich zajęć poznasz po Inauguracji Roku Akademickiego.

Studia niestacjonarne (Wydział w Stargardzie)

Studia niestacjonarne to zajęcia odbywające się bezpośrednio na uczelni w piątki (16:15 – 21:15), soboty oraz niedziele (9:00 – 16:30). Zajęcia w piątki odbywają się zawsze zdalnie. Podane godziny to maksymalny zakres czasowy, w którym będą planowane zajęcia. Dzięki temu studia w tym trybie to idealny wybór dla osób, które chcą łączyć pracę zawodową ze swoim rozwojem.

Studia online (Wydział w Szczecinie)

Studia online są wspomagane poprzez e-learning za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Studiując online na studiach I stopnia aż do 50% zajęć zrealizujesz za pośrednictwem Internetu (50% punktów ECTS z programu studiów)!
Oznacza to, że na terenie uczelni pojawiasz się niemal dwa razy rzadziej niż w przypadku studiów niestacjonarnych. Zajęcia na studiach online odbywają się podczas zjazdów na uczelni lub za pośrednictwem platform e-learningowych w piątki (16:30 – 21:00), soboty (8:30 – 19:00) oraz niedziele (8:30 – 19:00). Podane godziny to maksymalny zakres czasowy, w którym będą planowane zajęcia. Takie ułożenie planu pozwala na pogodzenie kariery zawodowej z dalszym rozwojem i nauką.