BIP

Podstawa prawna działania

Polityka jakości

We wrześniu 2010 r. w związku z przyjętą strategią rozwoju naszej Uczelni i realizowaną misją wprowadziliśmy w Politykę Jakości w celu zapewnienia jak najwyższych standardów świadczonych przez nas usług.

Treść tego dokumentu przytaczamy poniżej.


Mając świadomość, że zadowolenie naszych klientów jest fundamentalnym warunkiem funkcjonowania Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, deklarujemy:

NASZYM KLIENTOM – że dołożymy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi edukacyjne, doradcze i badawcze były na wysokim poziomie pod względem merytorycznym, technologicznym oraz technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz przyjętymi przez nas standardami.

PRACOWNIKOM – współuczestnictwo w tworzeniu sukcesu organizacji oraz we wdrażaniu i utrzymaniu systemu jakości.

WSPÓŁPRACOWNIKOM I PARTNEROM – korzystną współpracę opartą na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu wymagań stawianych przez naszych klientów.

WŁAŚCICIELOM – racjonalność działania oraz dążenie do umacniania pozycji rynkowej firmy i podnoszenia jej wartości.

Mamy świadomość, że możemy to osiągnąć głównie poprzez ciągłe doskonalenie procesów zachodzących we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni. Działania te prowadzimy na podstawie jasno określonych i mierzalnych celów, które są konsekwentnie realizowane przy udziale wszystkich pracowników. Kierownictwo wraz z pracownikami organizacji deklaruje, że będziemy ciągle doskonalić system zarządzania jakością oraz realizować cele polityki jakości.

Rektor ZPSB
prof. Wojciech Olejniczak
Szczecin, 27.09.2010 r.


Do pobrania
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Nr 90/2/SZJ/2012 (ISO certyfikat)
CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM No. 90/2/SZJ/2012 (ISO certyfikat ang)

Polityka CSR ZPSB

Informacje obligatoryjne: