BIP

adres strony podmiotowej BIP – https://www.zpsb.pl/uczelnia/bip/

link do strony głównej BIP – https://www.bip.gov.pl/

Redaktor strony podmiotowej BIP

Justyna Osuch-Mallett – rektor ZPSB, tel. 91 814 94 50; e-mail: josuch@zpsb.pl

Podstawa prawna działania ZPSB

„W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, w części dotyczącej uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 r. na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385, z późn. zm.), pod liczbą porządkową 15”.