Organizacja studiów

Masz pytania dotyczące studiów podyplomowych na Wydziale ZPSB w Stargardze? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te zadawane najczęściej.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w ZPSB w Stargardzie?

  • praktyczne kierunki studiów
  • zajęcia w soboty i w niedziele
  • wykładowcy-praktycy
  • rozwój kompetencji kluczowych
  • innowacyjne metody nauczania
  • studia blisko domu

Ile trwają studia i jak często odbywają się zajęcia?
Studia podyplomowe w ZPSB trwają dwa semestry i są prowadzone w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, zazwyczaj w godzinach 9:00-16:30.

Kto może studiować na studiach podyplomowych?
Na studia podyplomowe przyjmujemy osoby posiadające dyplom inżyniera, licencjata lub magistra. W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby, które ukończyły szkołę średnią z tą różnicą, że zamiast świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymują one zaświadczenie ukończenia kursu.

Czy otrzymam potwierdzenie ukończenia studiów?
Po zakończeniu studiów otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze wskazaniem kierunku studiów oraz wykazem zrealizowanych przedmiotów.

Na czym polega zaliczenie?
Podstawą do wydania świadectwa jest złożenie i obrona pracy dyplomowej albo zdanie egzaminu końcowego. Aby być dopuszczonym do procedury dyplomowej, musisz być obecny na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

Czy dostanę materiały dydaktyczne?
Do każdego modułu zajęć otrzymasz bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych przygotowanych przez wykładowców, które pomogą Ci utrwalić zdobywaną wiedzę. Będziesz mógł z nich korzystać za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej, do której dostęp wraz z instrukcją korzystania z niej otrzymasz po zapisaniu się na studia.

Gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w Stargardzie w siedzibie Wydziału  ZPSB przy ul. Park 3 Maja 2, w świetnie wyposażonych salach wykładowych.

Czy studenci studiów podyplomowych mogą korzystać z uczelnianej biblioteki?
Studenci studiów podyplomowych mogą korzystać z biblioteki Wydziału ZPSB w Stargardzie, w której znajdą fachową literaturę polską i zagraniczną. Nasi słuchacze mają również dostęp do zasobów Biblioteki Cyfrowej ZPSB, a za pośrednictwem platformy e-learningowej także do baz dydaktycznych.

Z jakimi sprawami mogę zgłosić się do opiekuna studiów?
Każda grupa słuchaczy studiów podyplomowych w ZPSB posiada opiekuna, który służy pomocą w kwestiach merytorycznych, dydaktycznych oraz formalnych i z pewnością odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Możesz także pobrać i zapoznać się z aktualnym regulaminem studiów podyplomowych dostępnym do ściągnięcia w pliku pdf.