Zniżki dla absolwentów

Studia mijają bardzo szybko, jednak Twoja edukacja wcale nie musi zakończyć się na dyplomie licencjata, inżyniera czy magistra. Warto kontynuować naukę. Już raz zaufałeś naszej Uczelni, a my chcielibyśmy abyś to z nami rozwijał swoją ścieżkę edukacyjną i rozwijał swoją karierę zawodową. Jako student lub absolwent ZPSB możesz liczyć na preferencyjne warunki cenowe.

Studencie i absolwencie ZPSB! Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do grupy przed pierwszym zjazdem, 26.10!

 
Rezerwuję miejsce

 

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy 335 zł 440 zł 1960 zł 3800 zł
Kadry i płace 335 zł 440 zł 1960 zł 3800 zł
Logistyka 335 zł 440 zł 1960 zł 3800 zł
Rachunkowość 335 zł 440 zł 1960 zł 3800 zł

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą należną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.