Bezpłatne szkolenie on-line „Szczupłe i zwinne zarządzanie”

Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne szkolenie w ramach programu Akademia Lidera 2.0 (szkolenia dla osób 30+), realizowanego w ramach projektu „Pigułki kompetencji ZPSB”.

 

Szkolenie on-line: SZCZUPŁE I ZWINNE ZARZĄDZANIE

Prowadzimy rekrutację na szkolenie „Szczupłe i zwinne zarządzanie”, skierowane do osób 30+, które mieszkają lub pracują na terenie powiatu gryfickiego oraz na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

Dni szkoleniowe:
Blok 1. Szczupłe zarządzanie: 30 września, 5,7  października 2021 r.
w godz. 16.30 – 20.30
Blok 2. Zwinne zarządzanie: 12,14,19 października 2021 r.
w godz. 16.30 – 20.30

Prowadzące szkolenie:
Justyna Myszak – wykładowca, specjalistka w zakresie kultury organizacyjnej (kultura lean),
zarządzania wiedzą, dzielenia się wiedzą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania jakością
w logistyce.
Dorota Dżega-Pietruszkiewicz – trener z zakresu zarządzania projektami zarówno w wydaniu
klasycznym, jak i zwinnym. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w świecie projektów
zarówno po stronie Klienta, jak i Dostawcy. Ulubione obszary zarządzania projektami to analiza
wymagań projektowych, projektowanie i rozwój produktu oraz zarządzanie ryzykiem.

Ilość miejsc jest ograniczona. Warunkiem udziału jest zgłoszenie się za pomocą formularza rekrutacyjnego online oraz podpisanie umowy szkoleniowej.

[„https://al20.zpsb.pl/#szkolenia”]Zapisz się na szkolenie

Szkolenie SZCZUPŁE I ZWINNE ZARZĄDZANIE

Tego się nauczysz:

Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące zwinnego oraz szczupłego myślenia w biznesie.
Posiądziesz wiedzę z zakresu źródeł marnotrawstwa w procesach biznesowych oraz
nabędziesz umiejętności ich pomiaru i analizy.
Poznasz sposoby identyfikacji, standaryzacji i mapowania procesów. Nabędziesz umiejętności
analizy procesów i rozwiązywania problemów występujących w przebiegu procesów oraz
zwiększania ich skuteczności i sprawności.
Zapoznasz się z metodami i narzędziami stosowanymi w celu ciągłego doskonalenia procesów
według koncepcji lean i agile, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zapewnienia jakości
oraz zarządzania produkcją.
Posiądziesz umiejętności z zakresu zwinnego zarządzania projektami: organizacji pracy
zespołów, komunikacji, zarządzania czasem, priorytetyzacji celów oraz pracy, prowadzenia
spotkań itp.
Czytaj więcej o Programie Akademia Lidera 2.0 oraz pozostałych szkoleniach, które planujemy także realizować .

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18)

 

 

Zapisz się na szkolenie