„Co zrobić, kiedy nie wiemy co zrobić?”

14 października wykładowcy Wydziału ZPSB w Gryficach spotkali się, aby porozmawiać o jakości i skuteczności organizowanego przez siebie procesu dydaktycznego. Podnoszenie jakości kształcenia to ważny element strategii Uczelni i odzwierciedlenie jej misji. Wśród procesów objętych Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia są, między innymi: organizacja i realizacja procesu dydaktycznego oraz dbałość o kompetencje dydaktyczne kadry akademickiej. Doskonalenie rozwiązań i działań służących podnoszeniu jakości kształcenia uczyniono celem spotkania, a jego przebieg wyznaczyły poszukiwania odpowiedzi na pytania:

 

  • Jak aktywizować studentów na zajęciach prowadzonych w sali wykładowej oraz online?
  • Jak motywować studentów do studiowania rozumianego jako praca własna studenta?
  • Jak pracować z grupą zróżnicowaną wiekowo odpowiadając na zindywidualizowane potrzeby edukacyjne studentów?
  • Jak organizować proces nauczania-uczenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z Zespołem Aspergera?

Wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami, burza mózgów, głos specjalistów oraz propozycja wykorzystania elementów diagnozy funkcjonalnej w organizacji procesu nauczania-uczenia się w kształceniu akademickim, pozwoliły stworzyć katalog pomysłów jak efektywnie pracować dydaktycznie ze zróżnicowaną zbiorowością społeczną, jaką są współcześni studenci.

Kolejne spotkanie merytoryczne już niebawem.