Innowacje motorem rozwoju regionu. Przyszłość dla pokoleń – Gryfice 2050 VIII Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji w ramach cyklu Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze, która odbędzie się 23 maja 2023r. w siedzibie Wydziału ZPSB w Gryficach (wydarzenie otwarte).

Rozwój regionu – rozumiany jako proces podnoszenia jego konkurencyjności gospodarczej – nieodłącznie wiąże się ze wzrostem poziomu i jakości życia jego mieszkańców. Tym samym stanowi zasadniczy cel i wyzwanie dla wszystkich aktorów uczestniczących w procesie (współ)zarządzania rozwojem regionalnym – organów władzy publicznej i samorządowej, podmiotów gospodarczych i samych obywateli.

Temat tegorocznej konferencji dotyczy innowacyjności jako jednego z ważniejszych czynników rozwoju regionalnego oraz poszukiwania bardziej skutecznych rozwiązań w tym obszarze. Punktem wyjścia do dyskusji jest kwestia: Jakie procesy, działania, instrumenty współzarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym można określić jako innowacyjne? Jak je wykorzystać dla rozwoju regionu gryfickiego?

Program konferencji:

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/diDLCSfZw